Provoz školy a organizační zabezpečení testování žáků od 3. 5. 2021

Provoz školy a organizační zabezpečení testování žáků od 3. 5. 2021

Praktické vyučování prezenční formou se od uvedeného data týká těchto tříd: 1CAR, 1CCU, 1AG (pouze úterý a středa), 2BKČ, 2BOZ, 3AD (úterý-pátek),3AG (úterý-pátek), 3CAR, 3CCU. Žákům uvedených tříd bude umožněno ubytování v domově mládeže a školní stravování. Žáci, kteří mají zájem domov mládeže využívat, musí tuto skutečnost oznámit vedoucí vychovatelce p. Jiřině Prýmasové. Žáci, kteří mají zájem o školní stravování, musí tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny p. Jindřišce Řáhové.

1 x týdně bude prováděno testování žáků antigenními testy, a to v pondělí vždy od 6.45 do 7.30 hodin. Žáci se za účelem testování dostaví v uvedeném čase k zadnímu vchodu u školního hřiště.

K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky virového onemocnění.

V případě pozitivního testu v pondělí bude žák umístěn do karanténní místnosti, a u nezletilého žáka bude vyrozuměn zákonný zástupce a Krajská hygienická stanice.

V případě pozitivního antigenního testu je žák povinen tuto skutečnost oznámit svému lékaři. Ten pošle žáka na kontrolní PCR test. V případě, že PCR test nepotvrdí pozitivní nález, žák se s potvrzením o negativním výsledku dostaví do školy na odborný výcvik.

Po uplynutí karantény se žáci opět dostaví na odborný výcvik dle rozvrhu. Žák, který prodělá onemocnění Covid – 19, se po uzdravení dostaví do školy s potvrzením svého lékaře.

Test se nebude provádět u osob, které budou mít potvrzené negativní testování Antigenním testem nebo testem PCR.

Test se nebude provádět u osob, které prodělaly onemocnění Covid -19 a jsou v ochranné lhůtě 90 dní.

Test se nebude provádět u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti Covid-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

Provoz školy a organizační zabezpečení testování žáků od 26. 4. 2021

Od 26. 4. 2021 bude obnovena praktická výuka na středních školách (forma prezenčního vzdělávání).

Praktické vyučování prezenční formou se od uvedeného data týká těchto tříd: 1BKČ, 1BOZ, 2AG (pouze úterý a středa), 2CAR, 2CCU, 3BKČ, 3BOZ. Žákům uvedených tříd bude umožněno ubytování v domově mládeže a školní stravování. Žáci, kteří mají zájem domov mládeže využívat, musí tuto skutečnost oznámit vedoucí vychovatelce p. Jiřině Prýmasové do čtvrtka 22. 4. 2021. Žáci, kteří mají zájem o školní stravování, musí tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny p. Jindřišce Řáhové do čtvrtka 22. 4. 2021.

2 x týdně bude prováděno testování žáků antigenními testy, a to v pondělí a ve čtvrtek vždy od 6.45 do 7.30 hodin. Žáci se za účelem testování dostaví v uvedeném čase k zadnímu vchodu u školního hřiště.

K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky virového onemocnění.

V případě pozitivního testu v pondělí bude žák umístěn do karanténní místnosti, a u nezletilého žáka bude vyrozuměn zákonný zástupce a Krajská hygienická stanice.

V případě pozitivního testu ve čtvrtek bude žák umístěn do karanténní místnosti, u nezletilého žáka bude vyrozuměn zákonný zástupce. Ostatní žáci ve třídě odejdou domů a nastoupí čtrnáctidenní karanténu. O případu bude vyrozuměna Krajská hygienická stanice.

V případě pozitivního antigenního testu je žák povinen tuto skutečnost oznámit svému lékaři. Ten pošle žáka na kontrolní PCR test. V případě, že PCR test nepotvrdí pozitivní nález, žák se s potvrzením o negativním výsledku dostaví do školy na odborný výcvik.

Po uplynutí karantény se žáci opět dostaví na odborný výcvik dle rozvrhu. Žák, který prodělá onemocnění Covid – 19, se po uzdravení dostaví do školy s potvrzením svého lékaře.

Test se nebude provádět u osob, které budou mít potvrzené negativní testování Antigenním testem nebo testem PCR.

Test se nebude provádět u osob, které prodělaly onemocnění Covid -19 a jsou v ochranné lhůtě 90 dní.

Test se nebude provádět u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti Covid-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14dní.

Vše se řídí podle MO MZDR č.j: 14600/2021-3/MIN k provozu škol, ve kterém je umožněno od 26. 4. 2021 praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů (všechny ročníky) a MZDR č.j.: 15757/2020-48/MIN/KAN – ochrana dýchacích cest se doplňuje, že žáci při přijímací zkoušce mají roušku.

Provoz školy od 19. 4.-23. 4. 2021

Provoz školy od 19. 4.-23. 4. 2021

Vzdělávání žáků bude pokračovat distančním způsobem v teorii i praxi s možností skupinových konzultací (vždy maximálně po 6 žácích). Skupinové konzultace jsou podmíněny antigenním testem. Skupinové konzultace si žáci mohou domlouvat se svými vyučujícími.

 

Provoz školy od 12. 4. -16. 4. 2021

Provoz školy od 12. 4.-16. 4. 2021

Vzdělávání žáků bude pokračovat distančním způsobem v teorii i praxi s možností individuálních konzultací (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Zároveň je zakázáno poskytování ubytování pro žáky na DM.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 •  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné zde) o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
 •  dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné zde a zde), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

Provoz školy 22.3.-31.3.2021

Provoz školy 22.3.-31.3.2021

Vzdělávání žáků bude pokračovat distančním způsobem v teorii i praxi s možností individuálních konzultací (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Zároveň je zakázáno poskytování ubytování pro žáky na DM.

Provoz školy 8.3.-19.3.2021

Provoz školy 8.3.-19.3.2021

Vzdělávání žáků bude pokračovat distančním způsobem v teorii i praxi s možností individuálních konzultací (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Zároveň je zakázáno poskytování ubytování pro žáky na DM.

Provoz školy 1.- 5. 3. 2021

I v tomto týdnu bude pokračovat vzdělávání žáků distančním způsobem v teorii i praxi. Zároveň je zakázáno poskytování ubytování pro žáky na DM.

Provoz školy 22.-26. 2. 2021

Provoz školy 22.-26. 2. 2021

I v tomto týdnu bude pokračovat vzdělávání žáků distančním způsobem v teorii i praxi s možností individuálních konzultací (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Zároveň je zakázáno poskytování ubytování pro žáky na DM.

Provoz školy 8.-12. 2. 2021

Provoz školy 8.-12. 2. 2021

I v tomto týdnu bude pokračovat  vzdělávání žáků distančním způsobem v teorii i praxi s možností individuálních konzultací (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Zároveň je zakázáno poskytování ubytování pro žáky na DM.

Od 15. do 19. 2. 2021 budou v našem okrese probíhat jarní prázdniny. Organizaci výuky po jarních prázdninách včas zveřejníme na našich webových stránkách a sociálních sítích.

Provoz školy 1.-5. 2. 2021

Na základě vyjádření ministra školství zůstává režim škol v tomto týdnu stejný. Pokračuje vzdělávání žáků distančním způsobem v teorii i praxi s možností individuálních konzultací (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Zároveň je zakázáno poskytování ubytování pro žáky na DM.

Informace k provozu školy od 25. 1. do 29. 1 2021

Výuka žáků bude pokračovat distančním způsobem a to včetně praktického vyučování. Umožněny jsou pouze individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Zároveň je zakázáno poskytování ubytování pro žáky na DM. Dne 29. 1. 2021 proběhnou pololetní prázdniny. Výpis vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2020/21 obdrží žáci do třech dnů po zahájení prezenční výuky. Informace o studijních výsledcích žáků za 1. pololetí šk. roku 2020/21 najdete v systému Bakaláři. V případě nejasností nás kontaktujte.

Distanční výuka pokračuje

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě pokynů MŠMT pokračuje od 11. 1. do 22. 1. 2021 distanční výuka ve stejném režimu jako v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021.  Sledujte nadále naše webové stránky a sociální sítě.

Konání talentových zkoušek

Vážení rodiče, milí uchazeči o obor grafický design,

podle metodiky MŠMT, která upravuje provoz škol v kalendářním roce 2021, je umožněno konání talentových zkoušek podle instrukcí ve vašich pozvánkách.

Prosíme rodiče, aby své děti doprovodili pouze do vestibulu školy, kde podepíší prohlášení o bezinfekčnosti.

Těšíme se na vás 12. a 13. 1. 2021!

Aktuální informace k 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě pokynů MŠMT přechází teoretické i praktické vyučování od 4.1. do 10.1. 2021 do režimu distančního vzdělávání. Distanční vzdělávání je pro všechny žáky povinné v rámci rozvrhu dané třídy. Všechna výuková zadání a komunikace s pedagogy budou probíhat přes aplikaci Google classroom. Všichni žáci mají veškeré informace o způsobu práce v této aplikaci od vyučujících i třídních učitelů. Pokud by nastal nějaký IT problém, žák je povinen informovat svého vyučujícího. Pokud se žák nemůže distančního vzdělávání zúčastnit z důvodu nemoci, neprodleně informuje třídního učitele, za nezletilého žáka komunikuje se třídním učitelem zákonný zástupce. Po dohodě s vyučujícím je možná  individuální konzultace prezenční formou.

 DM je v této době uzavřen. Je možné si s vedoucí vychovatelkou individuálně domluvit odvoz věcí.

Mimořádné ředitelské volno

Z důvodu zhoršené epidemické situace na Střední škole, Horažďovice, Blatenská 313 vyhlašuje ředitel školy dne 18.12. 2020 mimořádné ředitelské volno.

Volné dny

MŠMT  rozhodlo, že kvůli epidemii covidu-19

vyhlásí dne 21.-22. 12. 2020 volné dny.

On-line Den otevřených dveří 4.12.2020

On-line Den otevřených dveří – pátek (4.12. ) od 8 do 12 hodin

Chcete se dozvědět informace o našich učebních oborech?

Přijďte se podívat na Facebook nebo Instagram, kde na vás budou čekat naše nejnovější filmy. Dozvíte se v nich vše o našich učebních oborech.

Odkazy na filmy:

Kuchař- číšník

Cukrář

Propagační výtvarník

Opravář zemědělských strojů

Chtěli byste se dozvědět více? Zajímají vás konkrétní informace? 

Naši vyučující vám rádi odpoví na vaše otázky písemně na chatu Facebooku a Instagramu nebo osobně na online hovoru. 

Na hovor se nemusíte nijak přihlašovat, nemusíte ani stahovat žádnou aplikaci, jednoduše klikněte na tento odkaz 

Odkaz

Nezapomeňte si prohlédnout náš Facebook, Instagram, TikTok nebo Youtube.

 

Aktuální informace

Vážení rodiče, milí žáci

vláda na svém nedělním zasedání rozhodla o přechodu do nižšího stupně 3 systému hodnocení PES, a to od čtvrtka 3. 12. 2020.

Školství pak přejde na 3. stupeň PES od pondělí 7. 12. 2020.

Toto jsou oficiální informace. U nás to bude vypadat takto: od 7.12. 2021 se na teoretické vyučování rotačně vrací všichni žáci.

Přesné rozdělení rotační výuky po týdnech:

7. 12.-11.12. teoretické vyučování( praktické vyučování běží ve stejném režimu jako od 25.11.):

Osobní přítomnost žáků těchto tříd: 1A, 1B, 2C,2NS,3A-Po, 3B, 4A (1NS, 2A zůstává na distanční výuce)

14.12.-18.12.  teoretické vyučování( praktické vyučování běží ve stejném režimu jako od 25.11.

Osobní přítomnost žáků těchto tříd :1C, 1NS, 2A, 2B, 2NS, 3A, 3C, 4A-Po (1A zůstává na distanční výuce)

Vedení školy žádá všechny žáky, aby v případě zdravotních problémů (rýma, kašel, teplota, dýchací potíže, střevní problémy apod.) zůstali doma a pedagogové vás budou nadále vzdělávat distančním způsobem.
Prostory DM jsou ubytovaným žákům k dispozici. Nezapomeňte si u p. Řáhové přihlásit obědy na rahova@sskola.horazdovice.cz, tel.: 376 541 123.
Vaše případné dotazy sdělujte prosím třídním učitelům či prostřednictvím sociálních sítích.

Za vedení školy

Mgr. Jitka Englerová
zástupce ředitele

 

On-line den otevřených dveří 2020

On-line den otevřených dveří 2020

On-line Den otevřených dveří – pátek (4.12.) od 8 do 12 hodin

Chcete se dozvědět informace o našich učebních oborech?

Přijďte se podívat na Facebook nebo Instagram, kde na Vás bude čekat náš nejnovější film.

Zajímají Vás konkrétní informace?

Naši vyučující vám rádi odpoví na vaše otázky písemně na chatu Facebooku a Instagramu nebo osobně na online hovoru.

Na hovor se nemusíte nijak přihlašovat, nemusíte ani stahovat žádnou aplikaci, jednoduše klikněte odkaz( odkaz zde bude v pátek ráno)

 

Organizace prezenční výuky od 25. 11. 2020

Organizace prezenční výuky od 25. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 25. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků na teoretickém vyučování. Na naší škole přivítáme žáky těchto tříd: 2NS, 3B, 3C, 4A.

Zároveň  od tohoto dne bude probíhat  praktické vyučování. Žáci, kteří vykonávají praxi mimo školní pracoviště, vyčkají na pokyny třídních učitelů.

Domov mládeže bude od 25. 11. 2020 otevřen pro žáky zařazené do teoretické i praktické  prezenční výuky.

Těšíme se na Vás

Vedení školy

Možnosti uplatnění absolventa oboru grafický design

Možnosti uplatnění absolventa oboru grafický design

 • práce v oblasti propagační tvorby a reklamy
 • uplatnění v grafických studiích a v reklamních agenturách
 • práce jako výtvarný redaktor a grafik pro různé firmy
 • další možnost je v samostatné výtvarné nebo grafické činnosti
 • možnost pokračovat na vysokých či vyšších odborných školách včetně uměleckých

A co se na škole naučíš?

 • úprava fotografií, návrhy plakátů a dalších tištěných propagačních prostředků a reklam
 • výroba grafického manuálu a webdesignu a multimédia
 • logotvorba a jednotný vizuální styl firmy
 • obalový design a návrhy 3D předmětů
 • propagace na sociálních sítích
 • a samozřejmě kresba, malba a grafika- základní dovednosti každého výtvarníka