Konání talentových zkoušek

Vážení rodiče, milí uchazeči o obor grafický design,

podle metodiky MŠMT, která upravuje provoz škol v kalendářním roce 2021, je umožněno konání talentových zkoušek podle instrukcí ve vašich pozvánkách.

Prosíme rodiče, aby své děti doprovodili pouze do vestibulu školy, kde podepíší prohlášení o bezinfekčnosti.

Těšíme se na vás 12. a 13. 1. 2021!

Aktuální informace k 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě pokynů MŠMT přechází teoretické i praktické vyučování od 4.1. do 10.1. 2021 do režimu distančního vzdělávání. Distanční vzdělávání je pro všechny žáky povinné v rámci rozvrhu dané třídy. Všechna výuková zadání a komunikace s pedagogy budou probíhat přes aplikaci Google classroom. Všichni žáci mají veškeré informace o způsobu práce v této aplikaci od vyučujících i třídních učitelů. Pokud by nastal nějaký IT problém, žák je povinen informovat svého vyučujícího. Pokud se žák nemůže distančního vzdělávání zúčastnit z důvodu nemoci, neprodleně informuje třídního učitele, za nezletilého žáka komunikuje se třídním učitelem zákonný zástupce. Po dohodě s vyučujícím je možná  individuální konzultace prezenční formou.

 DM je v této době uzavřen. Je možné si s vedoucí vychovatelkou individuálně domluvit odvoz věcí.

Mimořádné ředitelské volno

Z důvodu zhoršené epidemické situace na Střední škole, Horažďovice, Blatenská 313 vyhlašuje ředitel školy dne 18.12. 2020 mimořádné ředitelské volno.

Volné dny

MŠMT  rozhodlo, že kvůli epidemii covidu-19

vyhlásí dne 21.-22. 12. 2020 volné dny.

On-line Den otevřených dveří 4.12.2020

On-line Den otevřených dveří – pátek (4.12. ) od 8 do 12 hodin

Chcete se dozvědět informace o našich učebních oborech?

Přijďte se podívat na Facebook nebo Instagram, kde na vás budou čekat naše nejnovější filmy. Dozvíte se v nich vše o našich učebních oborech.

Odkazy na filmy:

Kuchař- číšník

Cukrář

Propagační výtvarník

Opravář zemědělských strojů

Chtěli byste se dozvědět více? Zajímají vás konkrétní informace? 

Naši vyučující vám rádi odpoví na vaše otázky písemně na chatu Facebooku a Instagramu nebo osobně na online hovoru. 

Na hovor se nemusíte nijak přihlašovat, nemusíte ani stahovat žádnou aplikaci, jednoduše klikněte na tento odkaz 

Odkaz

Nezapomeňte si prohlédnout náš Facebook, Instagram, TikTok nebo Youtube.

 

Aktuální informace

Vážení rodiče, milí žáci

vláda na svém nedělním zasedání rozhodla o přechodu do nižšího stupně 3 systému hodnocení PES, a to od čtvrtka 3. 12. 2020.

Školství pak přejde na 3. stupeň PES od pondělí 7. 12. 2020.

Toto jsou oficiální informace. U nás to bude vypadat takto: od 7.12. 2021 se na teoretické vyučování rotačně vrací všichni žáci.

Přesné rozdělení rotační výuky po týdnech:

7. 12.-11.12. teoretické vyučování( praktické vyučování běží ve stejném režimu jako od 25.11.):

Osobní přítomnost žáků těchto tříd: 1A, 1B, 2C,2NS,3A-Po, 3B, 4A (1NS, 2A zůstává na distanční výuce)

14.12.-18.12.  teoretické vyučování( praktické vyučování běží ve stejném režimu jako od 25.11.

Osobní přítomnost žáků těchto tříd :1C, 1NS, 2A, 2B, 2NS, 3A, 3C, 4A-Po (1A zůstává na distanční výuce)

Vedení školy žádá všechny žáky, aby v případě zdravotních problémů (rýma, kašel, teplota, dýchací potíže, střevní problémy apod.) zůstali doma a pedagogové vás budou nadále vzdělávat distančním způsobem.
Prostory DM jsou ubytovaným žákům k dispozici. Nezapomeňte si u p. Řáhové přihlásit obědy na rahova@sskola.horazdovice.cz, tel.: 376 541 123.
Vaše případné dotazy sdělujte prosím třídním učitelům či prostřednictvím sociálních sítích.

Za vedení školy

Mgr. Jitka Englerová
zástupce ředitele

 

On-line den otevřených dveří 2020

On-line den otevřených dveří 2020

On-line Den otevřených dveří – pátek (4.12.) od 8 do 12 hodin

Chcete se dozvědět informace o našich učebních oborech?

Přijďte se podívat na Facebook nebo Instagram, kde na Vás bude čekat náš nejnovější film.

Zajímají Vás konkrétní informace?

Naši vyučující vám rádi odpoví na vaše otázky písemně na chatu Facebooku a Instagramu nebo osobně na online hovoru.

Na hovor se nemusíte nijak přihlašovat, nemusíte ani stahovat žádnou aplikaci, jednoduše klikněte odkaz( odkaz zde bude v pátek ráno)

 

Organizace prezenční výuky od 25. 11. 2020

Organizace prezenční výuky od 25. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 25. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků na teoretickém vyučování. Na naší škole přivítáme žáky těchto tříd: 2NS, 3B, 3C, 4A.

Zároveň  od tohoto dne bude probíhat  praktické vyučování. Žáci, kteří vykonávají praxi mimo školní pracoviště, vyčkají na pokyny třídních učitelů.

Domov mládeže bude od 25. 11. 2020 otevřen pro žáky zařazené do teoretické i praktické  prezenční výuky.

Těšíme se na Vás

Vedení školy

Možnosti uplatnění absolventa oboru grafický design

Možnosti uplatnění absolventa oboru grafický design

 • práce v oblasti propagační tvorby a reklamy
 • uplatnění v grafických studiích a v reklamních agenturách
 • práce jako výtvarný redaktor a grafik pro různé firmy
 • další možnost je v samostatné výtvarné nebo grafické činnosti
 • možnost pokračovat na vysokých či vyšších odborných školách včetně uměleckých

A co se na škole naučíš?

 • úprava fotografií, návrhy plakátů a dalších tištěných propagačních prostředků a reklam
 • výroba grafického manuálu a webdesignu a multimédia
 • logotvorba a jednotný vizuální styl firmy
 • obalový design a návrhy 3D předmětů
 • propagace na sociálních sítích
 • a samozřejmě kresba, malba a grafika- základní dovednosti každého výtvarníka

 

On-line den otevřených dveří 2020

On-line Den otevřených dveří – pátek (13. 11.) od 8 do 12 hodin

Chcete se dozvědět informace o našich maturitních oborech, přijímacím řízení a talentových zkouškách?

Přijďte se podívat na Facebook nebo Instagram, kde na vás bude čekat náš nejnovější film. Dozvíte se v něm o maturitních oborech Grafický design a Food design.

Odkaz na film

Chtěli byste se dozvědět o ostatních oborech? Zajímají vás konkrétní informace? 

Naši vyučující vám rádi odpoví na vaše otázky písemně na chatu Facebooku a Instagramu nebo osobně na online hovoru. 

Na hovor se nemusíte nijak přihlašovat, nemusíte ani stahovat žádnou aplikaci, jednoduše klikněte na tento odkaz 

Odkaz

Nezapomeňte si prohlédnout náš Facebook, Instagram, TikTok nebo Youtube.

Přijďte na další Den otevřených dveří, který se bude konat 4. prosince 2020.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Z důvodu nepříznivé epidemické situace musíme zrušit den otevřených dveří, který se měl konat 13. 11. 2020.

Přesto tento den zveme všechny zájemce na návštěvu našeho Facebooku a Instagramu, kde zveřejníme video se zajímavými ukázkami činností našich šikovných žáků.

13. 11. 2020 se blíží! Buďte u toho s námi.

Vážení rodiče, milí žáci,
od 2. 11. 2020 do odvolání pokračuje vzdělávání distanční formou, které je ze zákona povinné. Sledujte i nadále naše webové stránky, systém bakaláři a další sociální sítě, kde vás budeme průběžně informovat o aktuální situaci ve školství.

Informace k přijímacímu řízení pro obor grafický design

Přihlášky ke studiu uměleckého oboru grafický design posílejte na adresu školy do 30. 11. 2020. Na začátku prosince 2020  obdržíte pozvánku k talentové zkoušce, která se koná ve dnech 12. a 13. 1. 2021. Bližší informace naleznete na webových stránkách školy, záložka uchazeč- talentové zkoušky. Sledujte aktuální informace na našich webových stránkách a  sociálních sítích. Veškeré dotazy směřujte  na info@sskola.horazdovice.cz

Nová opatření

Od středy 14. 10. 2020 se ruší praktická výuka na středních školách a zároveň se zakazuje osobní přítomnost žáků v prostorách domova mládeže. Tato opatření platí do 23. 10.2020. Návrat žáků k prezenční výuce se předpokládá od 2. 11. 2020 po ukončení podzimních prázdnin.

Aktualizované pokyny- distanční vzdělávání

Teoretické vyučování pokračuje v distanční formě vzdělávání do 23. 10. 2020. Následují podzimní prázdniny, které trvají od 26. do 30. 10. 2020. I nadále sledujte aktualizované informace v aplikaci Bakaláři, na webových stránkách školy a na sociálních sítích.

Dny otevřených dveří

Dne 13.11. a 4.12.2020 se uskuteční dny otevřených dveří na naší škole. Přijďte se podívat, co se na naší škole můžete naučit. Moc se na Vás těšíme.

Pokyny-distanční vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci,

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 6/2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na teoretickém vyučování pro všechny ročníky od 5. 10. 2020 do 16. 10. 2020. Teoretické vyučování se přesouvá do formy distančního vzdělávání.

Distanční vzdělávání je pro všechny žáky povinné v rámci rozvrhu dané třídy. Všechna výuková zadání a komunikace s pedagogy budou probíhat přes aplikaci Google Classroom. Všichni žáci mají veškeré informace o způsobu práce v této aplikaci od vyučujících i třídních učitelů. Pokud by nastal nějaký IT problém, žák je povinen informovat svého vyučujícího. Pokud se žák nemůže distančního vzdělávání zúčastnit z důvodu nemoci, neprodleně informuje třídního učitele, za nezletilého žáka komunikuje se třídním učitelem zákonný zástupce.

Praktického vyučování se distanční vzdělávání netýká, bude pokračovat standardní prezenční formou.

Domov mládeže

Vážení rodiče, milí žáci,
z důvodu dezinfekce prostor domova mládeže bude příjezd na DM dne 29. 9. 2020 umožněn ubytovaným žákům až od 12:00 hodin​. Ubytovaní žáci budou do 5. vyučovací hodiny omluveni z výuky.

Grafický design školní rok 2021/22

Milí uchazeči o studium oboru grafický design ve školním roce 2021/22,

všechny podmínky přijímacího řízení zůstávají pro vás stejné  jako v minulém školním roce.  Posílejte přihlášky na adresu školy do 30. 11. 2020 a my vás pozvánkou vyzveme k účasti na talentových zkouškách, které proběhnou na začátku měsíce ledna 2021. Žádné další přijímací zkoušky již neskládáte ! Rozhodnutí o přijetí se dozvíte na začátku února 2021 na webových stránkách školy.  Sledujte naše aktuální informace na sociálních sítích.  Těšíme se na Vás!

Výuka od 22. 9. 2020

Milí žáci,

Od 22. 9. 2020 bude probíhat normální výuka ve třídách 1AD, 1NS, 2B, 2NS, 3A a 3C. Třída 2A začíná výuku ve čtvrtek 24. 9. 2020. Ostatní třídy se řídí pokyny v systému Bakaláři.

Mimořádné opatření

Ředitel školy vyhlašuje dne 21. 9. 2020 mimořádné ředitelské volno v souvislosti s vývojem epidemiologické situace. Všichni žáci mají povinnost sledovat aktuální informace na webových stránkách školy, v aplikaci Bakaláři a na sociálních sítích školy.

Pokyny pro zajištění ochrany zdraví a provozu Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 od 18. 9. 2020

• Žáci mají zákaz shlukovat se před školou a ve vestibulu školy. Musí dodržovat 2 metrové odstupy v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními.

• Do školy vstupují v roušce, vydezinfikují si ruce, půjdou se do šaten přezout a převléci (odborný výcvik) a půjdou do přidělené učebny nebo pracoviště odborného výcviku.

• Žáci mají povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy, ve třídách při vyučovacích hodinách i o přestávkách

• Každý žák bude mít s sebou každý den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení (použité roušky je zakázáno odhazovat do odpadkových košů ve škole, žáci si je odnáší domů a až poté likvidují).

• Žák s příznaky infekčního onemocnění nebude vpuštěn do budovy školy a nemůže se účastnit výuky.

• Žák dodržuje zásady osobní a respirační hygieny – bezpodmínečně kašle a kýchá do jednorázového kapesníku, který neprodleně vyhodí do koše s víkem. Následně si umyje ruce.

• Žák je povinen si pečlivě umýt ruce mýdlem a teplou vodou (po dobu 20 – 30 sekund). Toto provádí po vstupu do školy, pravidelně v průběhu vyučování, po použití toalety a zvláště při vstupu do gastronomických odborných učeben.

• Dezinfekční prostředky a prostředky k osobní hygieně jsou rozmístěny na společných chodbách, toaletách a v jednotlivých třídách, odborných učebnách.

• Při vstupu do školy není vyžadováno čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

• Na každé gastronomické učebně, školní kuchyni, se postupuje dle platných HACCP. Tyto prostory mají další hygienická pravidla, která je nutno dodržovat (např. používání jednorázových rukavic, dezinfekce pracovních ploch, stolů a židlí,…).

• Škola zajistí důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a jiní zaměstnanci školy nacházejí.

• Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet žáků, bude prováděna několikrát denně vyučujícím.

• Učebny je nutné pravidelně větrat na začátku vyučovací hodiny alespoň 5 minut, odborné učebny – pracoviště odborného výcviku – alespoň jedenkrát za 60 minut po dobu minimálně 5 minut.

• Po celou dobu přítomnosti ve škole jsou žáci povinni řídit se pokyny pedagogů a dalších zaměstnanců školy.

• Omezuje se pohyb zákonných zástupců žáků uvnitř budovy školy, zákonným zástupcům žáků a cizím osobám je zakázaný vstup do budovy školy.

• O přestávkách žáci zůstávají ve svých kmenových třídách, nenavštěvují třídy jiné. Svoji kmenovou učebnu v průběhu přestávky větrají. Po škole se žáci mohou pohybovat pouze v nejnutnějších případech a po nejkratší možnou dobu.

• Pravidla chování pro školní jídelnu a domov mládeže jsou určeny zvláštním souborem pravidel.

• Při výskytu některých příznaků infekčního onemocnění (kašel, rýma, teplota,…) během výuky, je žák povinen si neprodleně nasadit roušku, oznámit tuto skutečnost vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. Zletilí žáci opustí co nejdříve areál školy, k nezletilým žákům bude přivolán zákonný zástupce. Nezletilý žák bude po dobu do příjezdu zákonného zástupce umístěn v karanténní místnosti..

• Bezkontaktní teploměr a náhradní roušky (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení) jsou k dispozici v kanceláři asistentky ředitele p. Blanky Roubalové. .

• Základní hygienická pravidla (mytí a dezinfekce rukou, mít u sebe 2 ochranné roušky) platí při všech akcích konaných školou (exkurze, sportovní a adaptační kurzy, kulturní akce, soutěže, další vzdělávání, atd.).

• Tato pravidla jsou platná s účinností od 18. 9. 2020, žáci mají povinnost sledovat aktuální vývoj prostřednictvím médií. Při změně nařízení (např. při vyhlášení karantény) ředitel školy změní hygienická pravidla a vyhlásí je prostřednictvím webu školy a informačního systému Bakalář.

• Do budovy školy mají zakázaný vstup cizí osoby. Zákonní zástupci žáků vyčkají před budovou školy na pedagogického pracovníka, se kterým jsou v telefonickém kontaktu.

Platnost od 18. 9. 2020

Ing. Vladimír Greger

ředitel školy

Začátek školního roku 2020/21

Začátek školního roku 2020/21

 

 • Zahájení školního roku 1. 9. 2020 proběhne v 7:50 v kmenových učebnách, žáci prvních ročníků se dostaví s doprovodem zákonných zástupců. Další informace budou předány prostřednictvím třídních učitelů.
 • Od žáků se před prvním příchodem do budovy školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 •  Ve vnitřních společných prostorách není nutnost nošení roušek, povinnost nošení roušek ve školách bude řešit aktualizovaný semafor nákazy. Přesné informace  zveřejní hygienici vždy každý pátek a roušky budou  povinné jen tam, kde se na semaforu objeví oranžová.
 •  Žáci musí dodržovat zvýšená  hygienická pravidla, po celé škole jsou k dispozici dávkovače s dezinfekcí.

Upozornění na přihlašování k pobytu na DM ve školním roce 2020/21

Bude-li žák/ žákyně požadovat ubytování na měsíc září 2020 musí tento požadavek nahlásit vedoucí vychovatelce (J. Prýmasové) nejpozději do 24. srpna 2020. V případě, že tento požadavek neuplatní, bude mu účtován pobyt na DM za celý měsíc. Pokud bude žák absolvovat praxi v provozovně nebo kurz sváření mimo SŠ Horažďovice a neodhlásí se z DM, bude mu opět účtován celý měsíc pobytu. Žák podá informaci o změně J. Prýmasové vždy k 24. dni v měsíci školního roku 2020/21.

Pokyny pro zajištění provozu Domova mládeže pro období přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky do konce školního roku 2019/2020.

Informace pro žáky školy ubytované v Domově mládeže:
od 25. května 2020 umožníme ubytování žákům, kteří budou konat maturitní a závěrečné zkoušky
svůj zájem oznamte na email dm@sskola.horazdovice.cz do 15. května 2020
v době ubytování bude třeba nadále dodržovat pravidla ochrany zdraví (nošení roušky, dezinfekce, rozestupy,…)
každý žák ubytovaný od 25.května 2020 odevzdá vyplněné čestné prohlášení (obdrží u vychovatelky)

odkaz na pokyny zde