Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/21

 

V minulém školním roce maturovalo na Střední škole Horažďovice 35 žáků. Maturitní vysvědčení získalo 31 žáků.
Zveřejněním výsledků maturitních zkoušek za školní rok 2020/21 chceme uvést na pravou míru zavádějící informace, které zazněly v médiích.

Organizační zabezpečení DOD 26. 11. 2021

Vzhledem k současné epidemické situaci budeme po každém návštěvníkovi staršímu osmnácti let požadovat certifikát o provedení očkování proti COVID -19 nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech. Návštěvníci mladší osmnácti let se mohou také prokázat certifikátem o provedení očkování proti COVID -19 nebo potvrzením o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech, případně mohou doložit negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test), též lze použít vlastní antigenní test, který provedou před pověřenou osobou při vstupu do budovy.

Mimořádné opatření od 8.11.2021

Mimořádné opatření od 8.11.2021
Všichni žáci přijdou do školy zadním vchodem přes hřiště a budou hned otestováni v tělocvičně školy.
Vchod bude otevřen od 6:00-10:00.
Bez testu žáci nesmějí být přítomni ve škole ani na domově mládeže. Test se nebude provádět u osob, které jsou plně očkování, mají prodělaný covid-19 v posledních 180 dnech nebo mají potvrzení o PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin, nebo antigenního testu(24 hodin).
Ve vnitřních společných prostorách platí povinnost nošení respirátorů
Žáci musí dodržovat zvýšená hygienická pravidla, po celé škole jsou k dispozici dávkovače s dezinfekcí.
Žák s příznaky infekčního onemocnění nebude vpuštěn do budovy školy a nemůže se účastnit výuky. Jakékoliv problémy žák hned ohlásí vyučujícímu.

Mimořádné opatření od 1.11.2021

Neočkovaní žáci, kteří od 1.11.2021 nastupují na odborný výcvik na pracoviště mimo školu,
musí předložit zaměstnavateli negativní test na Covid 19.
Platnost testu PCR 72 hodin , antigenní 24 hodin.
Při odborném výcviku, důsledně dodržujte platná hygienická nařízení a nošení respirátoru.
S jakýmikoliv dotazy a problémy, kontaktujte třídní učitele.

Podzimní prázdniny

Dne 25.-26.10.2021 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno.

27.10.-29-10.2021 mají žáci podzimní prázdniny.

Informace pro uchazeče

Důležité informace pro uchazeče o grafický design pro školní rok 2022/23

Přihlášky se odevzdávají do 30. 11. 2021.

Talentové zkoušky se konají 6. a 7. 1. 2022.

V případě dotazů nás kontaktujte. 🙂

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

Z důvodu výměny oken v rámci projektu OPŽP bude  od 4. do 8. 10. 2021 přesunuta do distančního vzdělávání teoretická výuka třídy 1C a 3B.

Dny otevřených dveří

Navštivte naše dny otevřených dveří !

26. 11. 2021       8:00- 14:00

10. 12. 2021       8:00- 14:00

Těšíme se na Vás!

Zahájení školního roku 2021/22

Zahájení školního roku 2021/22

 • Zahájení školního roku 1. 9. 2021 proběhne v 8:00 v určených učebnách.
 • Žáci prvních ročníků se dostaví s doprovodem zákonných zástupců.
 • Všichni žáci přijdou do školy zadním vchodem přes hřiště a budou hned otestováni. Bez testu žáci nesmějí být přítomni ve škole ani na domově mládeže. Test se nebude provádět u osob, které budou mít potvrzené negativní testování Antigenním testem nebo testem PCR.
 • Test se nebude provádět u osob, které prodělaly onemocnění Covid -19 a jsou v ochranné lhůtě 180 dní, a u žáků, kteří mají platný očkovací certifikát (tj. 1. září uplynulo 14 dnů od druhé dávky)
 • Testování bude probíhat od 6:00 v tělocvičně školy.
 • Zákonní zástupci žáků prvních ročníků mohou do budovy školy přijít pouze, pokud se v tělocvičně prokáží certifikátem, prodělaným Covidem-19 (max. 180 dní) nebo potvrzením o provedení negativního testu (antigenní – 72 hodin, PCR – 7 dní). Zákonným zástupcům nemůže být proveden test ve škole. Svůj přinesený test si mohou provést v tělocvičně před odpovědným pracovníkem.
 • Další informace budou předány prostřednictvím třídních učitelů.
 • Ve vnitřních společných prostorách platí povinnost nošení respirátorů, ve třídách vyšších ročníků nemusí mít žáci ani učitelé respirátor. Žáci 1. ročníků a jejich zákonní zástupci musí mít 1. září respirátor i v učebnách.
 • Žáci musí dodržovat zvýšená hygienická pravidla, po celé škole jsou k dispozici dávkovače s dezinfekcí.
 • Žáci, kteří byli v zahraničí, tak musí po příjezdu dodržet 5denní karanténu. Toto nařízení se netýká žáků, kteří mají prodělaný Covid-19 v uplynulých 180 dnech nebo jsou očkováni.
 • Žák s příznaky infekčního onemocnění nebude vpuštěn do budovy školy a nemůže se účastnit výuky.
 • Žák dodržuje zásady osobní a respirační hygieny.
 • Dezinfekční prostředky a prostředky k osobní hygieně jsou rozmístěny na společných chodbách, toaletách a v jednotlivých třídách, odborných učebnách.

 

Sdělení pro strávníky- změna vyúčtování stravného

Odebraná strava za červen bude účtována k 7. červenci, záloha na stravné bude ponechána na nový školní rok- nebude vrácena.

Vrácena bude pouze u ročníků, které ukončily docházku ( 4. ročník maturitní, 3. ročníky učebních oborů, které nepokračují v nástavbovém studiu) nebo při ukončení stravování.

Pokyny k provozu školy od 24. 5. 2021

Pokyny k provozu školy od 24. 5. 2021

Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém i praktickém vyučování.

Žákům bude umožněno ubytování v domově mládeže a školní stravování. Žáci, kteří mají zájem domov mládeže využívat, musí tuto skutečnost oznámit vedoucí vychovatelce p. Jiřině Prýmasové. Žáci, kteří mají zájem o školní stravování, musí tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny p. Jindřišce Řáhové.

1 x týdně bude prováděno testování žáků antigenními testy, a to v pondělí vždy od 6.45 do 7.30 hodin. Žáci se za účelem testování dostaví v uvedeném čase k zadnímu vchodu u školního hřiště.

K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky virového onemocnění.

V případě pozitivního testu v pondělí bude žák umístěn do karanténní místnosti, a u nezletilého žáka bude vyrozuměn zákonný zástupce a Krajská hygienická stanice.

V případě pozitivního antigenního testu je žák povinen tuto skutečnost oznámit svému lékaři. Ten pošle žáka na kontrolní PCR test. V případě, že PCR test nepotvrdí pozitivní nález, žák se s potvrzením o negativním výsledku dostaví do školy na odborný výcvik.

Po uplynutí karantény se žáci opět dostaví na odborný výcvik dle rozvrhu. Žák, který prodělá onemocnění Covid – 19, se po uzdravení dostaví do školy s potvrzením svého lékaře.

Test se nebude provádět u osob, které budou mít potvrzené negativní testování Antigenním testem nebo testem PCR.

Test se nebude provádět u osob, které prodělaly onemocnění Covid -19 a jsou v ochranné lhůtě 90 dní.

Test se nebude provádět u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti Covid-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

Provoz školy a organizační zabezpečení testování žáků od 17. 5. 2021

Provoz školy a organizační zabezpečení testování žáků od 17. 5. 2021

Praktické vyučování prezenční formou se od uvedeného data týká těchto tříd: 1CAR, 1CCU, 1AG (pouze úterý a středa), 2BKČ, 2BOZ, 3AD (úterý-pátek),3AG (úterý-pátek), 3CAR, 3CCU. Žákům uvedených tříd bude umožněno ubytování v domově mládeže a školní stravování. Žáci, kteří mají zájem domov mládeže využívat, musí tuto skutečnost oznámit vedoucí vychovatelce p. Jiřině Prýmasové. Žáci, kteří mají zájem o školní stravování, musí tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny p. Jindřišce Řáhové.

1 x týdně bude prováděno testování žáků antigenními testy, a to v pondělí vždy od 6.45 do 7.30 hodin. Žáci se za účelem testování dostaví v uvedeném čase k zadnímu vchodu u školního hřiště.

K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky virového onemocnění.

V případě pozitivního testu v pondělí bude žák umístěn do karanténní místnosti, a u nezletilého žáka bude vyrozuměn zákonný zástupce a Krajská hygienická stanice.

V případě pozitivního antigenního testu je žák povinen tuto skutečnost oznámit svému lékaři. Ten pošle žáka na kontrolní PCR test. V případě, že PCR test nepotvrdí pozitivní nález, žák se s potvrzením o negativním výsledku dostaví do školy na odborný výcvik.

Po uplynutí karantény se žáci opět dostaví na odborný výcvik dle rozvrhu. Žák, který prodělá onemocnění Covid – 19, se po uzdravení dostaví do školy s potvrzením svého lékaře.

Test se nebude provádět u osob, které budou mít potvrzené negativní testování Antigenním testem nebo testem PCR.

Test se nebude provádět u osob, které prodělaly onemocnění Covid -19 a jsou v ochranné lhůtě 90 dní.

Test se nebude provádět u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti Covid-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

Provoz školy od 10. 5. 2021

Provoz školy od 10. 5. 2021

Praktické vyučování prezenční formou se od uvedeného data týká těchto tříd: 1BKČ, 1BOZ, 2AG (pouze úterý a středa- týká se jen třídy 2AG!!!!), 2CAR, 2CCU, 3BKČ, 3BOZ (kurz svařování).

Žákům uvedených tříd bude umožněno ubytování v domově mládeže a školní stravování. Žáci, kteří mají zájem domov mládeže využívat, musí tuto skutečnost oznámit vedoucí vychovatelce p. Jiřině Prýmasové. Žáci, kteří mají zájem o školní stravování, musí tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny p. Jindřišce Řáhové.

1 x týdně bude prováděno testování žáků antigenními testy, a to v pondělí vždy od 6.45 do 7.30 hodin. Žáci se za účelem testování dostaví v uvedeném čase k zadnímu vchodu u školního hřiště.

K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky virového onemocnění.

V případě pozitivního testu v pondělí bude žák umístěn do karanténní místnosti, a u nezletilého žáka bude vyrozuměn zákonný zástupce a Krajská hygienická stanice.

V případě pozitivního antigenního testu je žák povinen tuto skutečnost oznámit svému lékaři. Ten pošle žáka na kontrolní PCR test. V případě, že PCR test nepotvrdí pozitivní nález, žák se s potvrzením o negativním výsledku dostaví do školy na odborný výcvik.

Po uplynutí karantény se žáci opět dostaví na odborný výcvik dle rozvrhu. Žák, který prodělá onemocnění Covid – 19, se po uzdravení dostaví do školy s potvrzením svého lékaře.

Test se nebude provádět u osob, které budou mít potvrzené negativní testování Antigenním testem nebo testem PCR.

Test se nebude provádět u osob, které prodělaly onemocnění Covid -19 a jsou v ochranné lhůtě 90 dní.

Test se nebude provádět u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti Covid-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

Provoz školy a organizační zabezpečení testování žáků od 26. 4. 2021

Od 26. 4. 2021 bude obnovena praktická výuka na středních školách (forma prezenčního vzdělávání).

Praktické vyučování prezenční formou se od uvedeného data týká těchto tříd: 1BKČ, 1BOZ, 2AG (pouze úterý a středa), 2CAR, 2CCU, 3BKČ, 3BOZ. Žákům uvedených tříd bude umožněno ubytování v domově mládeže a školní stravování. Žáci, kteří mají zájem domov mládeže využívat, musí tuto skutečnost oznámit vedoucí vychovatelce p. Jiřině Prýmasové do čtvrtka 22. 4. 2021. Žáci, kteří mají zájem o školní stravování, musí tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny p. Jindřišce Řáhové do čtvrtka 22. 4. 2021.

2 x týdně bude prováděno testování žáků antigenními testy, a to v pondělí a ve čtvrtek vždy od 6.45 do 7.30 hodin. Žáci se za účelem testování dostaví v uvedeném čase k zadnímu vchodu u školního hřiště.

K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky virového onemocnění.

V případě pozitivního testu v pondělí bude žák umístěn do karanténní místnosti, a u nezletilého žáka bude vyrozuměn zákonný zástupce a Krajská hygienická stanice.

V případě pozitivního testu ve čtvrtek bude žák umístěn do karanténní místnosti, u nezletilého žáka bude vyrozuměn zákonný zástupce. Ostatní žáci ve třídě odejdou domů a nastoupí čtrnáctidenní karanténu. O případu bude vyrozuměna Krajská hygienická stanice.

V případě pozitivního antigenního testu je žák povinen tuto skutečnost oznámit svému lékaři. Ten pošle žáka na kontrolní PCR test. V případě, že PCR test nepotvrdí pozitivní nález, žák se s potvrzením o negativním výsledku dostaví do školy na odborný výcvik.

Po uplynutí karantény se žáci opět dostaví na odborný výcvik dle rozvrhu. Žák, který prodělá onemocnění Covid – 19, se po uzdravení dostaví do školy s potvrzením svého lékaře.

Test se nebude provádět u osob, které budou mít potvrzené negativní testování Antigenním testem nebo testem PCR.

Test se nebude provádět u osob, které prodělaly onemocnění Covid -19 a jsou v ochranné lhůtě 90 dní.

Test se nebude provádět u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti Covid-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14dní.

Vše se řídí podle MO MZDR č.j: 14600/2021-3/MIN k provozu škol, ve kterém je umožněno od 26. 4. 2021 praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů (všechny ročníky) a MZDR č.j.: 15757/2020-48/MIN/KAN – ochrana dýchacích cest se doplňuje, že žáci při přijímací zkoušce mají roušku.

Provoz školy od 19. 4.-23. 4. 2021

Provoz školy od 19. 4.-23. 4. 2021

Vzdělávání žáků bude pokračovat distančním způsobem v teorii i praxi s možností skupinových konzultací (vždy maximálně po 6 žácích). Skupinové konzultace jsou podmíněny antigenním testem. Skupinové konzultace si žáci mohou domlouvat se svými vyučujícími.

 

Provoz školy od 12. 4. -16. 4. 2021

Provoz školy od 12. 4.-16. 4. 2021

Vzdělávání žáků bude pokračovat distančním způsobem v teorii i praxi s možností individuálních konzultací (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Zároveň je zakázáno poskytování ubytování pro žáky na DM.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 •  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné zde) o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
 •  dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné zde a zde), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

Provoz školy 22.3.-31.3.2021

Provoz školy 22.3.-31.3.2021

Vzdělávání žáků bude pokračovat distančním způsobem v teorii i praxi s možností individuálních konzultací (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Zároveň je zakázáno poskytování ubytování pro žáky na DM.

Provoz školy 8.3.-19.3.2021

Provoz školy 8.3.-19.3.2021

Vzdělávání žáků bude pokračovat distančním způsobem v teorii i praxi s možností individuálních konzultací (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Zároveň je zakázáno poskytování ubytování pro žáky na DM.

Provoz školy 1.- 5. 3. 2021

I v tomto týdnu bude pokračovat vzdělávání žáků distančním způsobem v teorii i praxi. Zároveň je zakázáno poskytování ubytování pro žáky na DM.

Provoz školy 22.-26. 2. 2021

Provoz školy 22.-26. 2. 2021

I v tomto týdnu bude pokračovat vzdělávání žáků distančním způsobem v teorii i praxi s možností individuálních konzultací (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Zároveň je zakázáno poskytování ubytování pro žáky na DM.