Provoz školy od 19. 4.-23. 4. 2021

Provoz školy od 19. 4.-23. 4. 2021

Provoz školy od 19. 4.-23. 4. 2021

Vzdělávání žáků bude pokračovat distančním způsobem v teorii i praxi s možností skupinových konzultací (vždy maximálně po 6 žácích). Skupinové konzultace jsou podmíněny antigenním testem. Skupinové konzultace si žáci mohou domlouvat se svými vyučujícími.