Aranžér, ŠVP Propagační výtvarník

Absolventi učebního oboru Aranžér (66-52-H/01) se uplatní ve všech druzích obchodních institucí, obchodních společností, reklamních agentur, ve polečnostech a firmách provozující výstavnictví a propagační činnost a ve službách. Obor předpokládá výtvarné nadání a řemeslnou zručnost. Během výuky se žáci seznamují s různými materiály a jejich zpracováním, aranžováním výloh a výstav, propagací, počítačovým zpracováním návrhů apod.

Výuka probíhá v cyklech po týdnech. Jeden týden teoretické vyučování, druhý týden odborný výcvik. Pro první dva ročníky je odborný výcvik zajištěn v budově školy, ve třetím ročníku mohou žáci pracovat ve firmách v místě trvalého bydliště. Za produktivní práci jsou žáci finančně odměňováni. V průběhu studia se žáci zúčastňují výstav, exkurzí a školních společenských akcí, kde demonstrují své znalosti a dovednosti. Také spolupracují s městským kulturním střediskem při pořádání kulturních akcí.

Vybavení oboru: COREL DRAW X5, profesionální tablety, tiskový a řezací plotter, tepelný lis,  laminátory, řezačky, automatizovaná řezačka paspart, multifunkční tiskárny. Po úspěšném absolvování získá žák výuční list. Absolventi učebního oboru mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Vyučované předměty: český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka, základy přírodních věd, matematika, tělesná výchova, informační a kom. technologie, ekonomika, aranžování, odborné kreslení, písmo, zbožíznalství, propagace, počítačová grafika, dějiny umění, administrativa, odborný výcvik

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *