Úvod

Areál střední školy se nachází v bývalém klášteru  školských sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích. Počátky vzdělávání se datují  již od roku 1853. V letech 1997 – 2002 proběhla poslední rozsáhlá rekonstrukce areálu. Objekt je památkově chráněn.

Žákům nabízíme velice dobré podmínky a pěkné prostředí ke studiu. Zajišťujeme teoretické i praktické vyučování. Praktická výuka probíhá v budově školy a ve vyšších ročnících na smluvních pracovištích i v zahraničí. Výuka je bezplatná. Součástí školní o areálu je domov mládeže, ve kterém poskytujeme ubytování dojíždějícím žákům a školní jídelna sloužící zároveň jako pracoviště praktického vyučování. Škola má velmi dobré autobusové i vlakové spojení z okresů Plzeň jih, Strakonice, Klatovy.

Umožňujeme vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech, tříletých učebních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. Kapacita školy je 300 žáků. Zřizovatel Střední školy Horažďovice je Plzeňský kraj. Naši žáci se pravidelně zúčastňují regionálních soutěží a exkurzí. Škola každoročně pořádá tematické dny otevřených dveří pro budoucí žáky i veřejnost spojenou s ukázkami prací a umu.

Aktuálně:

Informace k přijímacímu řízení pro obor grafický design

Přihlášky ke studiu uměleckého oboru grafický design posílejte na adresu školy do 30. 11. 2020. Na začátku prosince 2020  obdržíte pozvánku k talentové zkoušce, která se koná ve dnech 12. a 13. 1. 2021. Bližší informace naleznete na webových stránkách školy, záložka uchazeč- talentové zkoušky. Sledujte aktuální informace na našich webových stránkách a  sociálních sítích. Veškeré … Pokračovat ve čtení „Informace k přijímacímu řízení pro obor grafický design“

Nová opatření

Od středy 14. 10. 2020 se ruší praktická výuka na středních školách a zároveň se zakazuje osobní přítomnost žáků v prostorách domova mládeže. Tato opatření platí do 23. 10.2020. Návrat žáků k prezenční výuce se předpokládá od 2. 11. 2020 po ukončení podzimních prázdnin.

Aktualizované pokyny- distanční vzdělávání

Teoretické vyučování pokračuje v distanční formě vzdělávání do 23. 10. 2020. Následují podzimní prázdniny, které trvají od 26. do 30. 10. 2020. I nadále sledujte aktualizované informace v aplikaci Bakaláři, na webových stránkách školy a na sociálních sítích.

Dny otevřených dveří

Dne 13.11. a 4.12.2020 se uskuteční dny otevřených dveří na naší škole. Přijďte se podívat, co se na naší škole můžete naučit. Moc se na Vás těšíme.

Pokyny-distanční vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci, Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 6/2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na teoretickém vyučování pro všechny ročníky od 5. 10. 2020 do 16. 10. 2020. Teoretické vyučování se přesouvá do formy distančního vzdělávání. Distanční vzdělávání je pro všechny žáky povinné v rámci rozvrhu dané třídy. Všechna výuková … Pokračovat ve čtení „Pokyny-distanční vzdělávání“