Úvod

 

Areál střední školy se nachází v bývalém klášteru  školských sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích. Počátky vzdělávání se datují  již od roku 1853. V letech 1997 – 2002 proběhla poslední rozsáhlá rekonstrukce areálu. Objekt je památkově chráněn.

Žákům nabízíme velice dobré podmínky a pěkné prostředí ke studiu. Zajišťujeme teoretické i praktické vyučování. Praktická výuka probíhá v budově školy a ve vyšších ročnících na smluvních pracovištích i v zahraničí. Výuka je bezplatná. Součástí školní o areálu je domov mládeže, ve kterém poskytujeme ubytování dojíždějícím žákům a školní jídelna sloužící zároveň jako pracoviště praktického vyučování. Škola má velmi dobré autobusové i vlakové spojení z okresů Plzeň jih, Strakonice, Klatovy.

Umožňujeme vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech, tříletých učebních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. Kapacita školy je 300 žáků. Zřizovatel Střední školy Horažďovice je Plzeňský kraj. Naši žáci se pravidelně zúčastňují regionálních soutěží a exkurzí. Škola každoročně pořádá tematické dny otevřených dveří pro budoucí žáky i veřejnost spojenou s ukázkami prací a umu.

Střední škola Horažďovice realizuje projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 –2020  odkaz

 

Aktuálně:

Sdělení pro strávníky- změna vyúčtování stravného

Odebraná strava za červen bude účtována k 7. červenci, záloha na stravné bude ponechána na nový školní rok- nebude vrácena. Vrácena bude pouze u ročníků, které ukončily docházku ( 4. ročník maturitní, 3. ročníky učebních oborů, které nepokračují v nástavbovém studiu) nebo při ukončení stravování.

Pokyny k provozu školy od 24. 5. 2021

Pokyny k provozu školy od 24. 5. 2021 Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém i praktickém vyučování. Žákům bude umožněno ubytování v domově mládeže a školní stravování. Žáci, kteří mají zájem domov … Pokračovat ve čtení „Pokyny k provozu školy od 24. 5. 2021“

Provoz školy a organizační zabezpečení testování žáků od 17. 5. 2021

Provoz školy a organizační zabezpečení testování žáků od 17. 5. 2021 Praktické vyučování prezenční formou se od uvedeného data týká těchto tříd: 1CAR, 1CCU, 1AG (pouze úterý a středa), 2BKČ, 2BOZ, 3AD (úterý-pátek),3AG (úterý-pátek), 3CAR, 3CCU. Žákům uvedených tříd bude umožněno ubytování v domově mládeže a školní stravování. Žáci, kteří mají zájem domov mládeže využívat, … Pokračovat ve čtení „Provoz školy a organizační zabezpečení testování žáků od 17. 5. 2021“

Provoz školy od 10. 5. 2021

Provoz školy od 10. 5. 2021 Praktické vyučování prezenční formou se od uvedeného data týká těchto tříd: 1BKČ, 1BOZ, 2AG (pouze úterý a středa- týká se jen třídy 2AG!!!!), 2CAR, 2CCU, 3BKČ, 3BOZ (kurz svařování). Žákům uvedených tříd bude umožněno ubytování v domově mládeže a školní stravování. Žáci, kteří mají zájem domov mládeže využívat, musí … Pokračovat ve čtení „Provoz školy od 10. 5. 2021“

Provoz školy a organizační zabezpečení testování žáků od 3. 5. 2021

Provoz školy a organizační zabezpečení testování žáků od 3. 5. 2021 Praktické vyučování prezenční formou se od uvedeného data týká těchto tříd: 1CAR, 1CCU, 1AG (pouze úterý a středa), 2BKČ, 2BOZ, 3AD (úterý-pátek),3AG (úterý-pátek), 3CAR, 3CCU. Žákům uvedených tříd bude umožněno ubytování v domově mládeže a školní stravování. Žáci, kteří mají zájem domov mládeže využívat, … Pokračovat ve čtení „Provoz školy a organizační zabezpečení testování žáků od 3. 5. 2021“