Úvod

 

Areál střední školy se nachází v bývalém klášteru  školských sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích. Počátky vzdělávání se datují  již od roku 1853. V letech 1997 – 2002 proběhla poslední rozsáhlá rekonstrukce areálu. Objekt je památkově chráněn.

Žákům nabízíme velice dobré podmínky a pěkné prostředí ke studiu. Zajišťujeme teoretické i praktické vyučování. Praktická výuka probíhá v budově školy a ve vyšších ročnících na smluvních pracovištích i v zahraničí. Výuka je bezplatná. Součástí školní o areálu je domov mládeže, ve kterém poskytujeme ubytování dojíždějícím žákům a školní jídelna sloužící zároveň jako pracoviště praktického vyučování. Škola má velmi dobré autobusové i vlakové spojení z okresů Plzeň jih, Strakonice, Klatovy.

Umožňujeme vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech, tříletých učebních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. Kapacita školy je 300 žáků. Zřizovatel Střední školy Horažďovice je Plzeňský kraj. Naši žáci se pravidelně zúčastňují regionálních soutěží a exkurzí. Škola každoročně pořádá tematické dny otevřených dveří pro budoucí žáky i veřejnost spojenou s ukázkami prací a umu.

Střední škola Horažďovice realizuje projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 –2020  odkaz

 

Aktuálně:

Dny otevřených dveří

Navštivte naše dny otevřených dveří ! 26. 11. 2021       8:00- 14:00 10. 12. 2021       8:00- 14:00 Těšíme se na Vás!

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření Z důvodu výměny oken v rámci projektu OPŽP bude v týdnu od 20. do 24. 9. přesunuta do distančního vzdělávání teoretická výuka třídy 2NS a 2A. Pokyny k následujícím týdnům budou aktualizovány každý pátek. Sledujte webové stránky a sociální sítě školy.

Zahájení školního roku 2021/22

Zahájení školního roku 2021/22 Zahájení školního roku 1. 9. 2021 proběhne v 8:00 v určených učebnách. Žáci prvních ročníků se dostaví s doprovodem zákonných zástupců. Všichni žáci přijdou do školy zadním vchodem přes hřiště a budou hned otestováni. Bez testu žáci nesmějí být přítomni ve škole ani na domově mládeže. Test se nebude provádět u osob, které … Pokračovat ve čtení „Zahájení školního roku 2021/22“

Sdělení pro strávníky- změna vyúčtování stravného

Odebraná strava za červen bude účtována k 7. červenci, záloha na stravné bude ponechána na nový školní rok- nebude vrácena. Vrácena bude pouze u ročníků, které ukončily docházku ( 4. ročník maturitní, 3. ročníky učebních oborů, které nepokračují v nástavbovém studiu) nebo při ukončení stravování.

Pokyny k provozu školy od 24. 5. 2021

Pokyny k provozu školy od 24. 5. 2021 Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém i praktickém vyučování. Žákům bude umožněno ubytování v domově mládeže a školní stravování. Žáci, kteří mají zájem domov … Pokračovat ve čtení „Pokyny k provozu školy od 24. 5. 2021“