Úvod

Areál střední školy se nachází v bývalém klášteru  školských sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích. Počátky vzdělávání se datují  již od roku 1853. V letech 1997 – 2002 proběhla poslední rozsáhlá rekonstrukce areálu. Objekt je památkově chráněn.

Žákům nabízíme velice dobré podmínky a pěkné prostředí ke studiu. Zajišťujeme teoretické i praktické vyučování. Praktická výuka probíhá v budově školy a ve vyšších ročnících na smluvních pracovištích i v zahraničí. Výuka je bezplatná. Součástí školní o areálu je domov mládeže, ve kterém poskytujeme ubytování dojíždějícím žákům a školní jídelna sloužící zároveň jako pracoviště praktického vyučování. Škola má velmi dobré autobusové i vlakové spojení z okresů Plzeň jih, Strakonice, Klatovy.

Umožňujeme vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech, tříletých učebních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. Kapacita školy je 300 žáků. Zřizovatel Střední školy Horažďovice je Plzeňský kraj. Naši žáci se pravidelně zúčastňují regionálních soutěží a exkurzí. Škola každoročně pořádá tematické dny otevřených dveří pro budoucí žáky i veřejnost spojenou s ukázkami prací a umu.

Střední škola Horažďovice realizuje projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 –2020  odkaz

 

Aktuálně:

Den otevřených dveří 10.12.2021 bude ONLINE!

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci se 2. den otevřených dveří koná formou online. V den konání bude na webových stránkách uveřejněn odkaz na připojení.

Třídní schůzky 3.12.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci se třídní schůzky 3. 12. 2021 nebudou konat prezenční formou. Forma předání informací zákonným zástupcům bude sdělena prostřednictvím třídních učitelů.

Organizační zabezpečení DOD 26. 11. 2021

Vzhledem k současné epidemické situaci budeme po každém návštěvníkovi staršímu osmnácti let požadovat certifikát o provedení očkování proti COVID -19 nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech. Návštěvníci mladší osmnácti let se mohou také prokázat certifikátem o provedení očkování proti COVID -19 nebo potvrzením o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech, … Pokračovat ve čtení „Organizační zabezpečení DOD 26. 11. 2021“

Mimořádné opatření od 8.11.2021

Mimořádné opatření od 8.11.2021 Všichni žáci přijdou do školy zadním vchodem přes hřiště a budou hned otestováni v tělocvičně školy. Vchod bude otevřen od 6:00-10:00. Bez testu žáci nesmějí být přítomni ve škole ani na domově mládeže. Test se nebude provádět u osob, které jsou plně očkování, mají prodělaný covid-19 v posledních 180 dnech nebo … Pokračovat ve čtení „Mimořádné opatření od 8.11.2021“

Mimořádné opatření od 1.11.2021

Neočkovaní žáci, kteří od 1.11.2021 nastupují na odborný výcvik na pracoviště mimo školu, musí předložit zaměstnavateli negativní test na Covid 19. Platnost testu PCR 72 hodin , antigenní 24 hodin. Při odborném výcviku, důsledně dodržujte platná hygienická nařízení a nošení respirátoru. S jakýmikoliv dotazy a problémy, kontaktujte třídní učitele.