Úvod

Areál střední školy se nachází v bývalém klášteru  školských sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích. Počátky vzdělávání se datují  již od roku 1853. V letech 1997 – 2002 proběhla poslední rozsáhlá rekonstrukce areálu. Objekt je památkově chráněn.

Žákům nabízíme velice dobré podmínky a pěkné prostředí ke studiu. Zajišťujeme teoretické i praktické vyučování. Praktická výuka probíhá v budově školy a ve vyšších ročnících na smluvních pracovištích i v zahraničí. Výuka je bezplatná. Součástí školní o areálu je domov mládeže, ve kterém poskytujeme ubytování dojíždějícím žákům a školní jídelna sloužící zároveň jako pracoviště praktického vyučování. Škola má velmi dobré autobusové i vlakové spojení z okresů Plzeň jih, Strakonice, Klatovy.

Umožňujeme vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech, tříletých učebních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. Kapacita školy je 300 žáků. Zřizovatel Střední školy Horažďovice je Plzeňský kraj. Naši žáci se pravidelně zúčastňují regionálních soutěží a exkurzí. Škola každoročně pořádá tematické dny otevřených dveří pro budoucí žáky i veřejnost spojenou s ukázkami prací a umu.

Střední škola Horažďovice realizuje projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 –2020  odkaz

 

Aktuálně:

Podzimní prázdniny

Dne 25.-26.10.2021 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno. 27.10.-29-10.2021 mají žáci podzimní prázdniny.

Informace pro uchazeče

Důležité informace pro uchazeče o grafický design pro školní rok 2022/23 Přihlášky se odevzdávají do 30. 11. 2021. Talentové zkoušky se konají 6. a 7. 1. 2022. V případě dotazů nás kontaktujte. 🙂

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření Z důvodu výměny oken v rámci projektu OPŽP bude  od 4. do 8. 10. 2021 přesunuta do distančního vzdělávání teoretická výuka třídy 1C a 3B.

Dny otevřených dveří

Navštivte naše dny otevřených dveří ! 26. 11. 2021       8:00- 14:00 10. 12. 2021       8:00- 14:00 Těšíme se na Vás!

Zahájení školního roku 2021/22

Zahájení školního roku 2021/22 Zahájení školního roku 1. 9. 2021 proběhne v 8:00 v určených učebnách. Žáci prvních ročníků se dostaví s doprovodem zákonných zástupců. Všichni žáci přijdou do školy zadním vchodem přes hřiště a budou hned otestováni. Bez testu žáci nesmějí být přítomni ve škole ani na domově mládeže. Test se nebude provádět u osob, které … Pokračovat ve čtení „Zahájení školního roku 2021/22“