Úvod

Areál střední školy se nachází v bývalém klášteru  školských sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích. Počátky vzdělávání se datují  již od roku 1853. V letech 1997 – 2002 proběhla poslední rozsáhlá rekonstrukce areálu. Objekt je památkově chráněn.

Žákům nabízíme velice dobré podmínky a pěkné prostředí ke studiu. Zajišťujeme teoretické i praktické vyučování. Praktická výuka probíhá v budově školy a ve vyšších ročnících na smluvních pracovištích i v zahraničí. Výuka je bezplatná. Součástí školní o areálu je domov mládeže, ve kterém poskytujeme ubytování dojíždějícím žákům a školní jídelna sloužící zároveň jako pracoviště praktického vyučování. Škola má velmi dobré autobusové i vlakové spojení z okresů Plzeň jih, Strakonice, Klatovy.

Umožňujeme vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech, tříletých učebních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. Kapacita školy je 300 žáků. Zřizovatel Střední školy Horažďovice je Plzeňský kraj. Naši žáci se pravidelně zúčastňují regionálních soutěží a exkurzí. Škola každoročně pořádá tematické dny otevřených dveří pro budoucí žáky i veřejnost spojenou s ukázkami prací a umu.

Střední škola Horažďovice realizuje projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 –2020  odkaz

Střední škola Horažďovice realizuje projekt  DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL  odkaz

Střední škola Horažďovice realizuje investici  NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 odkaz

Aktuálně:

Přijímací řízení

Chtěli bychom moc poděkovat všem uchazečům za zaslané přihlášky a budeme se na Vás moc těšit v příštím roce Tříleté učební obory: Seznam přijatých uchazečů podle vyhlášených kritérií pro tříleté učební obory zveřejní ředitel školy dne    24. 4. 2023. Zápisový lístek se musí odevzdat do 10 pracovních dnů Obor Food-design Seznam přijatých uchazečů podle vyhlášených kritérií … Pokračovat ve čtení „Přijímací řízení“

Dny otevřených dveří

Navštivte naše dny otevřených dveří ! 16. 11. 2022       8:00- 14:00 9. 12. 2022       8:00- 14:00 Těšíme se na Vás!

Mimořádná situace na DM.

Z provozních důvodů bude 3. října 2022 vstup  do Domova mládeže umožněn až od 12:00 hodin. Výuka žáků bude mít normální průběh. Žáci si mohou vzít své věci do tříd.

Zahájení školního roku 2022/23

Zahájení školního roku 2022/23 Zahájení školního roku 1. 9. 2022 proběhne v 8:00 v určených učebnách. Žáci prvních ročníků se dostaví s doprovodem zákonných zástupců. Na domově mládeže je možné se ubytovat od 6:00. Další informace budou předány prostřednictvím třídních učitelů. Nezapomeňte si  s sebou vzít finanční prostředky na nové učebnice, sešity, papíry.

Pro žáky budoucích 1. ročníků

Pro žáky budoucích 1. ročníků oboru kuchař-číšník, food design, aranžér a cukrář. Prosím prostudujte si, co všechno mají žáci mít obstaráno první den školy. Viz stránky školy. Více informací naleznete v sekci Uchazeč-formuláře ke stažení – požadavky na pracovní pomůcky. Připomínáme, že žáci oboru kuchař – číšník, food design, cukrář musí mít platný potravinářský průkaz, který … Pokračovat ve čtení „Pro žáky budoucích 1. ročníků“