Kuchař – číšník

Učební obor Kuchař – číšník (65-51-H/01) připravuje žáky pro výkon povolání kuchaře a číšníka v hotelech, restauracích a pohostinstvích. Žáci se učí správnému zacházení se surovinami, zásady racionální výživy, zvládají přípravu teplých a studených pokrmů. Jsou seznamováni s cenami potravin, jsou vedeni ke správnému a úspornému zacházení se surovinami. Zvládají pravidla jednoduché a složité obsluhy, jsou připraveni na obsluhu při slavnostních příležitostech, osvojují si pravidla slušného chování a poctivosti prodeje při obsluze hosta.

Výuka probíhá v týdenních intervalech – týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Teoretické vyučování probíhá v budově školy po celou dobu studia. Odborný výcvik je organizován v prvním a druhém ročníku v odborných učebnách v budově školy, ve třetím ročníku jsou úspěšní žáci zařazeni na smluvní pracoviště. Žáci mají možnost stáží a setkávání s předními gastronomickými odborníky. Za produktivní práci jsou žáci finančně odměňováni. V průběhu studia se žáci zúčastňují školních společenských akcí, kde demonstrují své znalosti a dovednosti. Studium je zakončeno závěrečnou učňovskou zkouškou. Při úspěšném absolvování získá žák výuční list. Absolventi učebního oboru mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Vyučované předměty: český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, společenská výchova, informační a kom. technologie, ekonomika, technologie, stolničení, potraviny a výživa, zařízení provozoven, odborný výcvik

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *