Kontakty

Ekonomický úsek
Ing. Vladimír Greger ředitel školy 376 541 112, greger©sskola.horazdovice.cz
Blanka Roubalová sekretariát školy 376 541 111, roubalova©sskola.horazdovice.cz
Bc. Martina Kovačová ekonomka 376 541 113, kovacova©sskola.horazdovice.cz
Jana Živčáková účetní 376 541 117, zivcakova©sskola.horazdovice.cz
Jana Mayerová mzdová účetní 376 541 134, mayerova©sskola.horazdovice.cz
Miroslava Pinkasová vedoucí školní jídelny 376 541 123, pinkasova©sskola.horazdovice.cz
Úsek teoretického a praktického vyučování
Mgr. Jitka Englerová zástupce ředitele pro teoret.vyučování, výchovná poradkyně 376 541 115, englerova©sskola.horazdovice.cz
Miloslav Turek zástupce ředitele pro praktické vyučování 376 541 116, turek©sskola.horazdovice.cz
Ing. Marie Kocumová učitelka 376 541 119, kocumova©sskola.horazdovice.cz
Ing. Hana Švecová učitelka 376 541 127
Ing. Alena Klecanová učitelka, koordinátor EVVO 376 541 119, klecanova©sskola.horazdovice.cz
Mgr. Gabriela Blahová učitelka 376 541 118, blahova©sskola.horazdovice.cz
PhDr. Daniela Benešová učitelka 376 541 118
Mgr. Aneta Javorská  učitelka  376 541 114
Mgr. Lucie Staňková učitelka, kariérový poradce 376 541 124
Mgr. Petra Kolářová učitelka 376 541 131
Mgr. Kateřina Pavlíčková  učitelka 376 541 118
Mgr., PhD. Marcela Bryndová učitelka 376 541 118
Ing. Věra Medková učitelka 376 541 127
Mgr. Hana Kyliánová učitelka, pověřenec GDPR 376 541 127, kylianova©sskola.horazdovice.cz
Eduard Červený učitel praktického vyučování 376 541 132
Mgr. Jana Chroustová učitelka 376 541 131
Ak.mal. Ludvík Kovář učitel 376541114,kovar©sskola.horazdovice.cz
Ing. Jiřina Peroutková učitelka 376 541 131
Ing. Lenka Nejdlová učitelka 376 541 119
Ing. Hana Bažatová učitelka 376 541 124
Veronika Tocháčková učitelka praktického vyučování 376 541 121
MgA. Zdeněk Vavřina  učitel odborného a praktického vyučování  376 541 121
učitelka praktického vyučování
Kristýna Kubaňová učitelka praktického vyučování 376 541 120
Jana Volmutová učitelka praktického vyučování 376 541 120
Iva Friedová učitelka praktického vyučování 376 541 120
Ing. Radovan Hrabý učitel 376 541 114
Jan Trapl učitel praktického vyučování/odl.pracoviště 376 541 132, 739 652 186, mob.
Domov mládeže
vychovatelna úřední kontakt 376 541 129, dm©sskola.horazdovice.cz
Jiřina Prýmasová vedoucí vychovatelka 376 541 129, prymasova©sskola.horazdovice.cz
Dana Šlancarová Tichá vychovatelka 376 541 129
Jitka Karasová vychovatelka 376 541 129