Mimořádná situace v Domově mládeže

Z provozních důvodů bude ve čtvrtek, 02.05.2024 a 09.05.2024, vstup do Domova mládeže umožněn
od 06:00 – 08:00 hodin, potom od 12:00 hodin.
Výuka žáků bude mít normální průběh. Žáci si mohou vzít své věci do tříd.

 

 

Přijímací řízení

Chtěli bychom moc poděkovat všem účastníkům přijímacího řízení a budeme se na Vás moc těšit v příštím roce.

Mimořádná situace na Domově mládeže

Mimořádně v domově mládeže

Z provozních důvodů bude ve středu, 03.01.2024, vstup do domova mládeže umožněn
od 06:00 – 08:00 hodin, potom od 12:00 hodin.
Výuka žáků bude mít normální průběh. Žáci si mohou vzít své věci do tříd.

Třídní schůzky

Třídní schůzky se uskuteční 24.11.2023. Začátek třídních schůzek určuje třídní učitel.
Budeme se těšit na všechny zákonné zástupce.

Dny otevřených dveří

Navštivte naše dny otevřených dveří ! Máme pro Vás připravenou krásnou prezentaci oborů.

16. 11. 2023       8:00- 14:00

8. 12. 2023       8:00- 14:00

Těšíme se na Vás!

Mimořádná situace na DM

Z provozních důvodů bude 18. září 2023 vstup  do Domova mládeže umožněn až od 12:00 hodin. Výuka žáků bude mít normální průběh. Žáci si mohou vzít své věci do tříd.

Zahájení školního roku 2023/2024

  • Zahájení školního roku 4. 9. 2023 proběhne v 8:00 v určených učebnách.
  • Žáci prvních ročníků se dostaví s doprovodem zákonných zástupců.
  • Na domově mládeže je možné se ubytovat od 6:00.
  • Další informace budou předány prostřednictvím třídních učitelů.
  • Nezapomeňte si  s sebou vzít finanční prostředky na nové učebnice, sešity, papíry.

 

 

1AGD, FD Grafický design, Food design tř. uč.  Mgr. Gabriela Blahová č. dveří   324 2.patro
1BKČ, OZ Kuchař-číšník, Opravář zem. str. tř. uč.  Ing. Bc. Jiřina Peroutková č. dveří  331 2. patro
1CAR, CU Aranžér, Cukrář tř. uč.  ak. mal. Ludvík Kovář č. dveří  237 1. patro

 

1NS Podnikání tř. uč.  Ing. Věra Medková č. dveří  332 2. patro
2AGD Grafický design, Food design tř. uč. Mgr. Hana Kyliánová č. dveří  325 2. patro
2BKČ, OZ Kuchař-číšník, Opravář zem. str. tř. uč.  Mgr. Jana Vaňatová Jazyková uč. 2. patro
2CAR, CU Aranžér, Cukrář tř. uč.  Ing. Hana Bažatová Výstavní ateliér 3. patro
2NS Podnikání tř. uč. Ing. Marie Kocumová č. dveří  210 1. patro

 

3AGD Grafický design tř. uč. Mgr. Kateřina Kocúrová Interaktiv.  uč. 1. patro

 

3BKČ, OZ Kuchař-číšník, Opravář zem. str. tř. uč. Ing. Lenka Nejdlová č. dveří  326 2. patro
3CAR, CU Aranžér, Cukrář tř. uč. Ing. Hana Švecová č. dveří  234 1. patro

 

4AGD, FD Grafický design, Food design tř. uč. PhDr. Daniela Benešová č. dveří  316 2. patro

Huráááá na prázdniny!

Přejeme Všem krásné prázdniny. Užívejte volna a pohody. Budeme se na Vás moc těšit v novém školním roce.

[Gallery not found]

Třídní schůzky

Dne 28. 4. 2023 od 14:00 se uskuteční třídní schůzky. Budeme se na Vás těšit.

Přijímací řízení

Chtěli bychom moc poděkovat všem uchazečům za zaslané přihlášky a budeme se na Vás moc těšit v příštím roce

Tříleté učební obory:

Seznam přijatých uchazečů podle vyhlášených kritérií pro tříleté učební obory zveřejní ředitel školy dne    24. 4. 2023. Zápisový lístek se musí odevzdat do 10 pracovních dnů

Obor Food-design

Seznam přijatých uchazečů podle vyhlášených kritérií pro čtyřleté studijní obory zveřejní ředitel školy dne 2. 5. 2023. Zápisový lístek se musí odevzdat do 10 pracovních dnů.

Nástavbové studium

Seznam přijatých uchazečů podle vyhlášených kritérií pro dvouleté nástavbové studium zveřejní ředitel školy dne  2. 5. 2023.

Dny otevřených dveří

Navštivte naše dny otevřených dveří !

16. 11. 2022       8:00- 14:00

9. 12. 2022       8:00- 14:00

Těšíme se na Vás!

Mimořádná situace na DM.

Z provozních důvodů bude 3. října 2022 vstup  do Domova mládeže umožněn až od 12:00 hodin. Výuka žáků bude mít normální průběh. Žáci si mohou vzít své věci do tříd.

Zahájení školního roku 2022/23

Zahájení školního roku 2022/23

  • Zahájení školního roku 1. 9. 2022 proběhne v 8:00 v určených učebnách.
  • Žáci prvních ročníků se dostaví s doprovodem zákonných zástupců.
  • Na domově mládeže je možné se ubytovat od 6:00.
  • Další informace budou předány prostřednictvím třídních učitelů.
  • Nezapomeňte si  s sebou vzít finanční prostředky na nové učebnice, sešity, papíry.

Pro žáky budoucích 1. ročníků

Pro žáky budoucích 1. ročníků oboru kuchař-číšník, food design, aranžér a cukrář.

Prosím prostudujte si, co všechno mají žáci mít obstaráno první den školy. Viz stránky školy. Více informací naleznete v sekci Uchazeč-formuláře ke stažení – požadavky na pracovní pomůcky.

Připomínáme, že žáci oboru kuchař – číšník, food design, cukrář musí mít platný potravinářský průkaz, který vám vydá váš obvodní lékař.

Sbírka na pomoc Ukrajině

Vážení rodiče, milí žáci,

dramatická situace na Ukrajině je každým dnem složitější a přináší mnoho bolesti a strádání pro její obyvatele.

Tato situace nám není lhostejná, a proto jsme se rozhodli, že ukrajinské občany podpoříme finančním darem. Uspořádáme v naší škole finanční sbírku pro statečnou a trpící Ukrajinu.

Sbírku organizujeme pod hlavičkou Charity Česká republika a peníze pošleme prostřednictvím jejich transparentního účtu – Charita pro Ukrajinu.

Finanční sbírka bude probíhat od pondělí 14. 3. 2022 do pátku 25. 3. 2022 vždy od 7:30 do 14:00 v sekretariátu školy v kanceláři p. Roubalové. Předem moc děkujeme za všechny příspěvky, které se rozhodnete Ukrajině věnovat.

S pozdravem a s přáním brzkého ukončení válečného konfliktu na Ukrajině

Vedení školy, pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanci školy

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření
Z důvodu výskytu onemocnění covid 19 u žáků třídy  1 B, nastupuje tato třída do karantény od 2801.- 31. 1. 2022. Pokud žáci nebudou 1.2.2022 vykazovat známky onemocnění mohou se zúčastnit se výuky.

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření
Z důvodu výskytu onemocnění covid 19 u žáků třídy  2 A, nastupuje tato třída do karantény od 27.01.- 30.1.2022. Pokud žáci nebudou 31.1. vykazovat známky onemocnění mohou se zúčastnit se výuky.

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření
Z důvodu výskytu onemocnění covid 19 u některých ubytovaných žáků se od 21.1.-24.1. uzavírá domov mládeže. Pokud ubytování žáci nebudou 25.1. vykazovat známky onemocnění mohou přijet na DM a zúčastnit se výuky.

Talentové zkoušky 6. a7. 1. 2022

Talentové zkoušky 6. a7. 1. 2022

Vážení uchazeči o studium oboru grafický design,

vzhledem k současné nepříznivé epidemické situaci budete před zahájením talentových zkoušek testováni na covid 19. Antigenní test poskytne SŠ Horažďovice. Testování je umožněno od 6:30. Použijte zadní vstup do budovy školy u školního hřiště. Zákonní zástupci vás doprovodí pouze ke vstupu do budovy, pak se již o vás postaráme. V případě nejasností nás kontaktujte na telefonním čísle 731 410 922.

Přejeme hodně štěstí a těšíme se na vás

Mimořádné opatření od 3.1.2022

Mimořádné opatření od 3.1.2022

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.

Od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu

Nově se testují i žáci i zaměstnanci školy, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Všichni žáci přijdou do školy zadním vchodem přes hřiště a budou hned otestováni v tělocvičně školy.

Vchod bude otevřen od 6:00-10:00.

Bez testu žáci nesmějí být přítomni ve škole ani na domově mládeže. Test se bude  provádět u všech žáků i zaměstnanců školy.

Ve vnitřních společných prostorách platí povinnost nošení respirátorů

Žák s příznaky infekčního onemocnění nebude vpuštěn do budovy školy a nemůže se účastnit výuky. Jakékoliv problémy žák hned ohlásí vyučujícímu.

Ředitelské volno

Ve dnech 20. – 22. 12. 2021 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno.

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/21

 

V minulém školním roce maturovalo na Střední škole Horažďovice 35 žáků. Maturitní vysvědčení získalo 31 žáků.
Zveřejněním výsledků maturitních zkoušek za školní rok 2020/21 chceme uvést na pravou míru zavádějící informace, které zazněly v médiích.