Organizační zabezpečení DOD 26. 11. 2021

Organizační zabezpečení DOD 26. 11. 2021

Vzhledem k současné epidemické situaci budeme po každém návštěvníkovi staršímu osmnácti let požadovat certifikát o provedení očkování proti COVID -19 nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech. Návštěvníci mladší osmnácti let se mohou také prokázat certifikátem o provedení očkování proti COVID -19 nebo potvrzením o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech, případně mohou doložit negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test), též lze použít vlastní antigenní test, který provedou před pověřenou osobou při vstupu do budovy.