Domov mládeže

Možnost ubytování mají všichni žáci naší školy, kteří mají špatné vlakové a autobusové spojení nebo pochází ze vzdálených míst. Pokud není naplněna ubytovací kapacita, ubytujeme i ostatní zájemce.

mobil: 725 329 473

Způsob ubytování

Děvčata:  2 až 4 lůžkové pokoje
Chlapci:  3 až 4 lůžkové pokoje (společné sociální zařízení na patře)

Poplatek za ubytování 900Kč/měsíc

 

 

stáhněte si: přihláška k INKASU

stáhněte si: přihláška k ubytování 2024/25

stáhněte si: informace k ubytování 

stáhněte si: ukončení pobytu v DM

stáhněte si: souhlasné prohlášení

 

 

 

Stravování:
celková částka za celodenní stravu – 100 Kč
snídaně s přesnídávkou – 28 Kč (snídaně 17 Kč, přesnídávka 11 Kč)
oběd – 35 Kč
večeře se svačinou – 37 Kč (svačina 11 Kč, večeře 26 Kč)

 

Nabídka volnočasových aktivit v Domově mládeže

Týdenní plán a denní režim je rovnoměrně rozdělen na osobní volno, zájmovou činnost, vycházky, stravování, samostudium (příprava na vyučování) a spánek.

Ubytovaným žákům nabízíme volnočasové aktivity z oblasti sportu a kultury, kterými vedeme žáky k plnohodnotnému využití volného času. Tím rozvíjíme jejich klíčové kompetence.

V oblasti sportovního vyžití nabízíme v domově mládeže tělocvičnu, posilovnu a venkovní sportovní areál, kde mohou žáci hrát různé hry, posilovat a relaxovat.

 

sportovní aktivity
vybíjená
nohejbal
přehazovaná
malý fotbal
badminton
tenis
stolní tenis
zdravotní a relaxační cviky s prvky jógy
basketbal
posilování
bodyforming
fotbálek
just dance, zumba, taneční cvičení

 

čtenářský klub
půjčování knih z knihovny DM, školy i městské knihovny

 

turistický kroužek
celoroční procházky a pobyt v přírodě spojený s poznáváním okolní přírody v podhůří šumavských kopců, pamětihodností a historie okolí Horažďovic
opékání buřtů

 

kreativní kroužek
výroba dekorací k výzdobě pokojů nebo společných prostor v domově
(inspirujeme se tradicemi i přáním zájemců)

 

pečení zákusků (v prostorách výrobny odborného výcviku)

 

filmový klub
sledování zajímavých filmů, dokumentů, pohádek – dle zájmu

 

klub deskových a společenských her

 

besedy, semináře, workshopy, soutěže, kvízy – dle zájmu
finanční gramotnost
zásady 1. pomoci
šikana, kyberšikana
psychotropní a návykové látky
kvízy vědomostní, poučné i zábavné

 

Organizujeme:
Ve spolupráci s organizacemi ve městě.
návštěvu bazénu a posilovny v areálu Aquaparku
prožitkový seminář u sester řádu Notre Dame
návštěvu divadla
návštěvu muzea, galerie
bowling ve spolupráci s Klubem Houba