Zahájení školního roku 2021/22

Zahájení školního roku 2021/22

Zahájení školního roku 2021/22

 • Zahájení školního roku 1. 9. 2021 proběhne v 8:00 v určených učebnách.
 • Žáci prvních ročníků se dostaví s doprovodem zákonných zástupců.
 • Všichni žáci přijdou do školy zadním vchodem přes hřiště a budou hned otestováni. Bez testu žáci nesmějí být přítomni ve škole ani na domově mládeže. Test se nebude provádět u osob, které budou mít potvrzené negativní testování Antigenním testem nebo testem PCR.
 • Test se nebude provádět u osob, které prodělaly onemocnění Covid -19 a jsou v ochranné lhůtě 180 dní, a u žáků, kteří mají platný očkovací certifikát (tj. 1. září uplynulo 14 dnů od druhé dávky)
 • Testování bude probíhat od 6:00 v tělocvičně školy.
 • Zákonní zástupci žáků prvních ročníků mohou do budovy školy přijít pouze, pokud se v tělocvičně prokáží certifikátem, prodělaným Covidem-19 (max. 180 dní) nebo potvrzením o provedení negativního testu (antigenní – 72 hodin, PCR – 7 dní). Zákonným zástupcům nemůže být proveden test ve škole. Svůj přinesený test si mohou provést v tělocvičně před odpovědným pracovníkem.
 • Další informace budou předány prostřednictvím třídních učitelů.
 • Ve vnitřních společných prostorách platí povinnost nošení respirátorů, ve třídách vyšších ročníků nemusí mít žáci ani učitelé respirátor. Žáci 1. ročníků a jejich zákonní zástupci musí mít 1. září respirátor i v učebnách.
 • Žáci musí dodržovat zvýšená hygienická pravidla, po celé škole jsou k dispozici dávkovače s dezinfekcí.
 • Žáci, kteří byli v zahraničí, tak musí po příjezdu dodržet 5denní karanténu. Toto nařízení se netýká žáků, kteří mají prodělaný Covid-19 v uplynulých 180 dnech nebo jsou očkováni.
 • Žák s příznaky infekčního onemocnění nebude vpuštěn do budovy školy a nemůže se účastnit výuky.
 • Žák dodržuje zásady osobní a respirační hygieny.
 • Dezinfekční prostředky a prostředky k osobní hygieně jsou rozmístěny na společných chodbách, toaletách a v jednotlivých třídách, odborných učebnách.