Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

Z důvodu výměny oken v rámci projektu OPŽP bude  od 4. do 8. 10. 2021 přesunuta do distančního vzdělávání teoretická výuka třídy 1C a 3B.