Mimořádné opatření od 3.1.2022

Mimořádné opatření od 3.1.2022

Mimořádné opatření od 3.1.2022

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.

Od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu

Nově se testují i žáci i zaměstnanci školy, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Všichni žáci přijdou do školy zadním vchodem přes hřiště a budou hned otestováni v tělocvičně školy.

Vchod bude otevřen od 6:00-10:00.

Bez testu žáci nesmějí být přítomni ve škole ani na domově mládeže. Test se bude  provádět u všech žáků i zaměstnanců školy.

Ve vnitřních společných prostorách platí povinnost nošení respirátorů

Žák s příznaky infekčního onemocnění nebude vpuštěn do budovy školy a nemůže se účastnit výuky. Jakékoliv problémy žák hned ohlásí vyučujícímu.