Grafický design

Do studijního oboru Grafický design (82-41-M/05) přijímáme žáky s ukončenou povinnou devítiletou školní docházkou. Studium je rozděleno do čtyř let a je zakončeno maturitní zkouškou. Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek a dalších kritérií přijímacího řízení. Absolventi budou připraveni pro výkon odborných činností v široké oblasti propagační tvorby. Uplatní se v grafických studiích, v reklamních a propagačních agenturách, jako výtvarní redaktoři, designéři ve firmách zabývajících se návrhy a realizacemi výstav, v obchodních organizacích apod. Další příležitosti se otevírají na poli samostatné výtvarné činnosti. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách včetně uměleckých.

Vybavení oboru: ADOBE CS5 DESIGN (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Professional), COREL DRAW X3, profesionální tablety, velkoplošný tiskový plotter, tepelný lis, satinýrka, rolový laminátor, řezací plotr, automatizovaná řezačka paspart, multifunkční tiskárny.

Vyučované předměty: český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka, dějepis, základy přírodních věd, matematika, tělesná výchova, informační a kom.technologie, ekonomika, dějiny, výtvarné kultury, odborné kreslení, výtvarná tvorba, písmo, typografie, aranžování, výstavnictví, propagace, propagace seminář, počítačová grafika, grafický design, navrhování