Podnikání

Do studijního oboru Podníkání (64-41-L/51) přijímáme absolventy středních odborných učilišť se zaměřením na obchod, služby a technická povolání. Studium je rozděleno do dvou let a je ukončeno maturitní zkouškou. V průběhu studia vykonávají studenti 14 denní praxi na vybraných provozech. Absolventi mohou pokračovat v dalším studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách. Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.

Vyučované předměty: český jazyk a literatura, cizí jazyk, tělesná výchova, ekonomika, chod podniku, management a marketing, právo, účetnictví, účetnictví seminář, písemná a el. komunikace, občanská nauka, dějepis, základy přírodních věd, matematika, informační a kom. technologie

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *