Mimořádné opatření od 8.11.2021

Mimořádné opatření od 8.11.2021

Mimořádné opatření od 8.11.2021
Všichni žáci přijdou do školy zadním vchodem přes hřiště a budou hned otestováni v tělocvičně školy.
Vchod bude otevřen od 6:00-10:00.
Bez testu žáci nesmějí být přítomni ve škole ani na domově mládeže. Test se nebude provádět u osob, které jsou plně očkování, mají prodělaný covid-19 v posledních 180 dnech nebo mají potvrzení o PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin, nebo antigenního testu(24 hodin).
Ve vnitřních společných prostorách platí povinnost nošení respirátorů
Žáci musí dodržovat zvýšená hygienická pravidla, po celé škole jsou k dispozici dávkovače s dezinfekcí.
Žák s příznaky infekčního onemocnění nebude vpuštěn do budovy školy a nemůže se účastnit výuky. Jakékoliv problémy žák hned ohlásí vyučujícímu.