Sdělení pro strávníky- změna vyúčtování stravného

Sdělení pro strávníky- změna vyúčtování stravného

Odebraná strava za červen bude účtována k 7. červenci, záloha na stravné bude ponechána na nový školní rok- nebude vrácena.

Vrácena bude pouze u ročníků, které ukončily docházku ( 4. ročník maturitní, 3. ročníky učebních oborů, které nepokračují v nástavbovém studiu) nebo při ukončení stravování.