Školní parlament

Dne 3.6.2016 se za přítomnosti ředitele SŠ Horažd’ovice pana Ing. Vladimíra Gregera a zástupkyně ředitele paní Mgr. Jitky Englerové uskutečnilo první zasedání školního parlamentu.

Vtipný úvod, příjemné jednání a rovněž vyslovení velké důvěry – to vše bylo součástí první schůzky.

Být součástí školního parlamentu, to je věc, která vyžaduje velkou důvěru jak ze strany vedení školy, tak ze strany studentů – spolužáků.

Prostřednictvím školního parlamentu budou moci studenti přispět do diskuse týkající se organizace doby strávené ve škole, navrhnou cenné podněty k hlubší sociální interakci žáků a učitelů, dozvědí se aktuální novinky nejen o chodu školy, ale i o fungování krajského školství. Předsedkyně ŠP Karolína Polenová je totiž i členem krajského parlamentu. Díky našemu školnímu parlamentu zde bude moci prezentovat názory SŠ Horažďovice jako celku.

Jsme tady, abychom pomohli vytvářet dobré jméno naší školy. A naše složení?

  • Předseda ŠP: Karolína Polenová (2. AD)
  • Místopředseda ŠP: Blanka Nováková (3. AD)
  • Tajemník ŠP: Kateřina Vujanovičová (3. AG)
  • Členové ŠP: Alena Heřmanová (2. BKČ), Aneta Hošt’áková (2. AG), Veronika Juřicová (2. AD), Adéla Petráňová (1. BKČ), Hana Polenová (2. CCU), Tomáš Port (1. AD), Sabina Rousová (2. CAR), František Sedláček (1. BOZ), Markéta Štěpánková (1. CCU), Kateřina Tannhäuserová (1. AG), Richard Toman (2. BOZ) a Nikola Vítová (1. CAR)
  • Kateřina Vujanovičová, tajemník ŠP
  • Držte nám palce a buďte nám nakloněni. Těšíme se na spolupráci. [Gallery not found]