Maturitní zkoušky

Organizace maturitní zkoušky školní rok 2021/2022

Žáci si volí 2 povinné předměty státní MZ (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk nebo matematika – koná se pouze didaktický test- hodnocen bude procenty- uspěl/a neuspěl/a, nebudou klasicky známkované).

K profilové zkoušce si žák volí 2 povinné předměty. V letošním školním roce 2021/22 tedy žáci budou všichni maturovat profilově z ČJl, AJ/NJ (s výjimkou žáků, kteří si vybrali matematiku), + další dva odborné předměty a praktickou zkoušku.

ČJ – zkouška  se skládá z písemné práce a ústní zkoušky (hodnotí škola)
AJ/ NJ – zkouška  se skládá z písemné práce a ústní zkoušky (hodnotí škola)

Úspěšně zvládnout profilovou část maturitní zkoušky znamená složit zkoušku v hodnocení výborný- dostatečný.

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31. března 2022 pro jarní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Termíny jarních maturitních zkoušek 2021/2022

Grafický design    82-41-M/05

písemná zkouška z ČJL    7. 4. 2022

písemná zkouška z AJ    8. 4. 2022

praktická zkouška    12. 4 – 28. 4. 2022      

didaktické testy    2. – 6. 5. 2022             

ústní zkoušky    16. – 18. 5. 2022              

 

Gastronomie    65-41-L/01  

písemná zkouška z ČJL    7. 4. 2022

písemná zkouška z AJ a NJ    8. 4. 2022

praktická zkouška    25. – 29. 4. 2022            

didaktické testy    2. – 6. 5. 2022

ústní zkoušky     19. – 20. 5. 2022              

 

Podnikání    64-41-L/51

písemná zkouška z ČJL    7. 4. 2022

písemná zkouška z AJ    8. 4. 2022

praktická zkouška    28. 4. 2022                 

didaktické testy    2. – 6. 5. 2022

ústní zkoušky     23. –  25. 5. 2022            

 

 

Termíny podzimních maturitních zkoušek 2021/2022

Grafický design    82-41-M/05   

didaktické testy

ústní zkoušky     

 

Gastronomie    65-41-L/01  

didaktické testy

 

Podnikání    64-41-L/51

didaktické testy

ústní zkoušky       

 

Pravidla hodnocení profilových maturitních zkoušek 2021/2022

Podnikání (format pdf)
Grafický design (format pdf)
Gastronomie (format pdf)

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro maturitní ročníky ve školním roce 2021/2022

Podnikání 

Společná část

Povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura
 2. Cizí jazyk  nebo matematika

Nepovinné zkoušky:

Cizí jazyk, Matematika

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický a německý.

 

Profilová část

Povinné zkoušky:

 1. Praktická zkouška  – z odborných předmětů Ekonomika, Účetnictví, Písemná a elektronická komunikace
 2. Ústní a písemná zkouška – Český jazyk a literatura
 3. Ústní a písemná zkouška – Anglický jazyk (není relevantní pro žáky, kteří maturují z matematiky)
 4. Ústní zkouška z odborného předmětu – Ekonomika
 5. Ústní zkouška z  odborného předmětu –  Účetnictví

 

Nepovinné zkoušky:

 1. Management a marketing
 2. Písemná a elektronická komunikace

   

Grafický design

Společná část

Povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura
 2. Cizí jazyk nebo matematika

Nepovinné zkoušky:

Cizí jazyk, Matematika

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický a německý.

 

Profilová část

Povinné zkoušky:

 1. Praktická zkouška, která zahrnuje komplexní ověření teoretických znalostí a praktických dovedností. Zadání bude vycházet z odborných uměleckých předmětů a bude mít tři části:   Výtvarná část, Počítačová grafika, 3D práce.   Zkouška bude trvat 2 týdny.
 2. Ústní a písemná zkouška – Český jazyk a literatura
 3. Ústní a písemná zkouška – Anglický jazyk
 4. Ústní zkouška z Dějin výtvarné kultury
 5. Ústní zkouška z Propagace – souhrnná zkouška z odborných uměleckých předmětů

Nepovinné zkoušky:

 1. Informační a komunikační technologie
 2. Aranžování

 

Gastronomie

Společná část

Povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura
 2. Cizí jazyk nebo matematika

Nepovinné zkoušky:

Cizí jazyk, Matematika

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický a německý.

 

Profilová část

Povinné zkoušky:

 1. Praktická zkouška z odborných předmětů(dvoudenní) –  Technologie, Stolničení, potraviny a výživa, Ekonomika a účetnictví
 2. Ústní a písemná zkouška – Český jazyk a literatura
 3. Ústní a písemná zkouška – Anglický jazyk / Německý jazyk (není relevantní pro žáky, kteří maturují z matematiky)
 4. Ústní zkouška z odborného předmětu – Ekonomika a účetnictví
 5. Ústní zkouška Gastronomie z předmětů Stolničení, Technologie a Potraviny a výživa

 

Nepovinné zkoušky:

 1. Druhý cizí jazyk
 2. Základy přírodních věd

 

Seznam četby z  ČJ 2021/2022
(format.pdf)

Seznam témat třídy 4AD k ústní zkoušce z  Aj 2021/2022
(format.pdf)

Seznam témat třídy 4AG k ústní zkoušce z  Aj 2021/2022
(format.pdf)

Seznam témat třídy 4AG k ústní zkoušce z  Nj 2021/2022

(format.pdf)

Seznam témat třídy 2NS k ústní zkoušce z  Aj 2021/2022
(format.pdf)