Kariérové poradenství

 

Škola skončí … a co dál?

Střední škola Horažďovice poskytuje svým žákům kariérové poradenství.

K čemu je  dobré?  Pomůže ti zhodnotit své schopnosti, ujasnit si kariérové cíle a mít větší jistotu při rozhodování o podobě tvé budoucí kariéry.

Jak se k němu dostat? Každý žák může požádat o konzultaci. Žáci ohroženi školním neúspěchem mohou být na konzultaci přímo pozváni.

Kde se ohlásit? Kariérové poradenství zajišťuje Mgr. Lucie Staňková. Můžeš ji navštívit v kanceláři nebo si můžeš domluvit konzultaci po telefonu: 376 541 124.