Anglický jazyk – školní portfolio

2Práce žáků 2CAR – Velká Británie (myšlenková mapa)

 

Práce žáků 3AD – USA (myšlenková mapa)