Organizace roku

Ředitelské volno:    25. – 26. 10. 2021,     20. – 22. 12. 2021

Dny otevřených dveří:    26. 11. 2021, 10. 12. 2021 

 

Organizace školního roku 2021/2022

1. Den otevřených dveří       26.11.2021

Ped. rada za 1. čtvrtletí        

Třídní schůzky        

2. Den otevřených dveří    10. 12. 2021  

Talentové zkoušky    6. a 7. 1. 2022       

Klas. pedagogická rada za 1. pololetí         

Klas. pedagogická rada za 3. čtvrtletí        

Třídní schůzky        

Klas. ped. rada pro 2NS, 4A        

Klas. ped. rada pro 3. ročníky SOU        

Klas. ped. rada za 2. pololetí        

 

Prázdniny

podzimní prázdniny  27. 10. 2021 – 29. 10. 2021
vánoční prázdniny  23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
pololetní prázdniny  4. 2. 2022
jarní prázdniny  28. 2. 2022 – 6. 3. 2022
velikonoční prázdniny  14. 4. 2022
letní prázdniny  1. 7. 2022  – 31. 8. 2022

 

Zahájení školního roku

Školní rok 2020/21 bude zahájen dne 1. 9. 2021 od 7:50 hodin pro žáky všech tříd studijních oborů, učebních oborů i nástavbového studia. Žáci se budou orientovat dle rozpisu tříd, vyvěšeného v přízemí u hlavního vchodu. Společně s žáky 1. ročníků zveme i jejich zákonné zástupce.

Žákům i jejich zákonným zástupcům budou podány základní informace týkající se studia na naší škole. Budou seznámeni s organizací školního roku, se školním řádem, se způsobem omlouvání nepřítomnosti žáků. Dále budou seznámeni s přihlašováním a odhlašováním stravování ve školní jídelně, se způsobem úhrady stravování a ubytování, se způsobem vyřizování úředních dokladů (potvrzení o studiu). Bude možno uhradit poplatky v hotovosti za ubytování a za stravu. Požadovaná studijní literatura a učební pomůcky se budou pořizovat po dohodě s vyučujícími jednotlivých předmětů a učiteli odborného výcviku.