Organizace roku

Ředitelské volno:   25. 10. 2022, 18. 11. 2022, 20. – 22. 12. 2022

Dny otevřených dveří:    16. 11. 2022, 9. 12. 2022 

 

Organizace školního roku 2022/2023

1. Den otevřených dveří       16. 11.2022

Ped. rada za 1. čtvrtletí        

Třídní schůzky        

2. Den otevřených dveří    9. 12. 2022  

Talentové zkoušky           

Klas. pedagogická rada za 1. pololetí             

Klas. pedagogická rada za 3. čtvrtletí            

Třídní schůzky        

Klas. ped. rada pro 2NS, 4A         

Klas. ped. rada pro 3. ročníky SOU        

Klas. ped. rada za 2. pololetí           27. 6. 2022

 

Prázdniny

podzimní prázdniny  26. 10. 2022 – 27. 10. 2022
vánoční prázdniny  23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
pololetní prázdniny  3. 2. 2023
jarní prázdniny  6. 3. 2023 – 12. 3. 2023
velikonoční prázdniny  6. 4. 2023
letní prázdniny  1. 7. 2023  – 3. 9. 2023

 

Zahájení školního roku

Školní rok 2022/23 bude zahájen dne 1. 9. 2022 od 7:50 hodin pro žáky všech tříd studijních oborů, učebních oborů i nástavbového studia. Žáci se budou orientovat dle rozpisu tříd, vyvěšeného v přízemí u hlavního vchodu. Společně s žáky 1. ročníků zveme i jejich zákonné zástupce.

Žákům i jejich zákonným zástupcům budou podány základní informace týkající se studia na naší škole. Budou seznámeni s organizací školního roku, se školním řádem, se způsobem omlouvání nepřítomnosti žáků. Dále budou seznámeni s přihlašováním a odhlašováním stravování ve školní jídelně, se způsobem úhrady stravování a ubytování, se způsobem vyřizování úředních dokladů (potvrzení o studiu). Bude možno uhradit poplatky v hotovosti za ubytování a za stravu. Požadovaná studijní literatura a učební pomůcky se budou pořizovat po dohodě s vyučujícími jednotlivých předmětů a učiteli odborného výcviku.