Přijímací řízení

pro školní rok 2022/2023

Přijímací řízení pro obory s talentovou zkouškou – Grafický design 82-41-M/05 (viz nabídka talentové zkoušky)

 

1. kolo přijímacího řízeni

Oficiální výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Kód oboru
_________
Název oboruOficiální výsledky přijímacího řízení - přijatí žáci
82-41-M/05Grafický designviz. talentové zkoušky
65-41-L/01Gastronomie
66-52-H/01AranžérAR7/2021, AR11/2021, AR9/2021, AR2/2021, AR16/2021, AR5/2021, AR8/2021, AR1/2021, AR4/2021, AR6/2021, AR13/2021, AR10/2021, AR18/2021, AR14/2021, AR12/2021, AR15/2021, AR3/2021, AR17/2021, AR19/2021
29-54-H/01CukrářCU3/2021, CU24/2021, CU10/2021, CU18/2021, CU7/2021, CU20/2021, CU12/2021, CU14/2021, CU17/2021, CU16/2021, CU23/2021, CU11/2021, CU19/2021, CU9/2021, CU1/2021, CU21/2021, CU15/2021, CU4/2021, CU5/2021, CU13/2021, CU22/2021, CU8/2021, CU6/2021
65-51-H/01Kuchař-číšníkKČ4/2021, KČ13/2021, KČ19/2021, KČ18/2021, KČ17/2021, KČ6/2021, KČ7/2021, KČ8/2021, KČ14/2021, KČ3/2021, KČ15/2021, KČ1/2021, KČ12/2021, KČ11/2021, KČ9/2021, KČ10/2021, KČ2/2021, KČ5/2021, KČ16/2021
41-55-H/01Opravář zem.strojůOZ1/2021, OZ7/2021, OZ20/2021, OZ16/2021, OZ6/2021, OZ5/2021, OZ15/2021, OZ12/2021, OZ20/2021, OZ18/2021, OZ3/2021, OZ8/2021, OZ11/2021, OZ17/2021, OZ9/2021, OZ4/2021, OZ2/2021, OZ13/2021, OZ14/2021, OZ21/2021, OZ10/2021
64-41-L/51PodnikáníPO7/2021 59,2 bodů, PO22/2021 59,2 bodů, PO6/2021 55,2 bodů, PO29/2021 50,8 bodů, PO27/2021 49,6 bodů, PO16/2021 49,6 bodů, PO11/2021 49,0 bodů, PO4/2021 46,6 bodů, PO36/2021 45,4 bodů, PO13/2021 41,8 bodů, PO28/2021 41,2 bodů, PO10/2021 41,2 bodů, PO26/2021 40,6 bodů, PO25/2021 40,0 bodů, PO35/2021 34,8 bodů, PO18/2021 32,8 bodů, PO9/2021 32,2 bodů, PO23/2021 31,6 bodů, PO34/2021 29,8 bodů, PO38/2021 29,2 bodů, PO24/2021 28,0 bodů, PO5/2021 26,2 bodů, PO8/2021 25,6 bodů, PO19/2021 23,8 bodů, PO32/2021 21,6 bodů, PO17/2021 20,8 bodů, PO30/2021 19,6 bodů,
PO1/2021 19,2 bodů, PO15/2021 18,4 bodů, PO2/2021 17,2 bodů, PO37/2021 16,8 bodů, PO20/2021 15,6 bodů, PO21/2021 15,6 bodů.

 

čtyřleté studijní obory:

Seznam přijatých uchazečů podle vyhlášených kritérií pro čtyřleté studijní obory zveřejní ředitel školy dne . 2022. Zápisový lístek se musí odevzdat do 10 pracovních dnů.

Gastronomie  65-41-L/01, ŠVP Food design 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů   16

Pořadí škol v přihlášce není závazné, o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč odevzdáním zápisového lístku.

Požadavky pro uchazeče

 • vyplněná a v termínu odeslaná přihláška (do 1. března 2022)
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti

Kritéria přijímacího řízení

 • průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. třída, 1. pol. 9. třída) do 2,5

Přijímací zkoušky na obor Gastronomie ŠVP Food design se konat nebudou.

 

tříleté učební obory:

Seznam přijatých uchazečů podle vyhlášených kritérií pro tříleté učební obory zveřejní ředitel školy dne   2022. Zápisový lístek se musí odevzdat do 10 pracovních dnů.

Aranžér   66-52-H/01

předpokládaný počet přijímaných uchazečů   16

Cukrář   29-54-H/01
předpokládaný počet přijímaných uchazečů   24

Kuchař – číšník   65-51-H/01
předpokládaný počet přijímaných uchazečů   15

Opravář zemědělských strojů   41-55-H/01
předpokládaný počet přijímaných uchazečů   15

 • průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. třída, 1. pol. 9. třída) do 3,5
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • vyplněná a v termínu odeslaná přihláška (do 1. března 2022)

 

dvouleté nástavbové studium:

Seznam přijatých uchazečů podle vyhlášených kritérií pro dvouleté nástavbové studium zveřejní ředitel školy dne  2022.

Podnikání 64-41-L/51

předpokládaný počet přijímaných uchazečů   30

Testování z ČJ a Ma – 1. termín 2022, 2. termín – 2022. Náhradní termíny – 1. termín  2022, 2. termín 2022.

Požadavky pro uchazeče

 • vyplněná a v termínu odeslaná přihláška (do 1. března 2022)

Kritéria přijímacího řízení

 • průměrný prospěch z SOU (1. pol. 1. ročník, 2. pol. 2. ročník, 1. pol. 3. ročník) do 3,0
 • vykonání přijímacích zkoušek z ČJ a Ma dle jednotné přijímací zkoušky
 • pokud bude počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do oboru Podnikání 64-41-L/51 nižší než 30
 • jednotná přijímací zkouška do oboru Podnikání 64-41-L/51 se bude konat 

Podíl prospěchu: 40%

Tabulka přepočtu bodů dle průměrného prospěchu ze SŠ:

SP do1,0
1,11,21,31,41,51,61,71,81,92,02,12,22,32,42,5
Body4038363431282522191613107410

Podíl úspěšnosti v přijímací zkoušce 60%

Maximální úspěšnost v přijímací zkoušce – 60 bodů, ČJ     max.  – 30 bodů, Ma     max.  – 30 bodů

 

 

Pořadí přijímání uchazečů ze ZŠ s ohledem na typ absolvovaného ŠVP

 • Ukončené základní vzdělání 9 třída, ŠVP pro základní školy
 • Ukončené základní vzdělání 8 třída, ŠVP pro základní školy
 • Ukončené základní vzdělání 9 třída, ŠVP ostatní
 • Ukončené základní vzdělání 8 třída, ŠVP ostatní

 

Formuláře přihlášek (vzory)

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Požadavky na pracovní pomůcky pro učební obor:

Cukrář
Aranžér
Gastronomie a Kuchař číšník