Vyhláška o hodnocení žáků ve 2.pololetí šk.r.2019-2020

Vyhláška o hodnocení žáků ve 2.pololetí šk.r.2019-2020

Vážení rodiče, milí žáci,
máte možnost se seznámit se zněmím Vyhlášky  č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2.pololetí šk.r.2019-2020.
Pokud budete potřebovat další informace, určitě nás kontaktujte.

Odkaz na vyhlášku zde: vyhláška č.211-2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2.pol.šk.r.2019-20