Třídní schůzky

Třídní schůzky

Třídní schůzky se uskuteční 24.11.2023. Začátek třídních schůzek určuje třídní učitel.
Budeme se těšit na všechny zákonné zástupce.