OPŽP 2014 – 2020

 

Od 14.5. 2021 realizuje Střední škola Horažďovice projekty  z „Operačního programu Životního prostředí 2014 –2020“
Prioritní osa 5, investiční priority 1, SC 5.1
Prioritní osa 5: Energetické úspory, 5.1: Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

5.1a     ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ 313
reg. č. projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011505        
v rámci projektu bude provedena výměna okenních výplní, stínící techniky, svítidel a
zároveň provedena rekonstrukce kotelny a MaR

5.1b     ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ 313 – VZDUCHOTECHNIKA
reg. č. projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011506
v rámci projektu bude instalováno  řízeného větrání vybraných učeben a prostorů v objektu Střední školy Horažďovice