IROP

Modernizace vybavení oboru opravář zemědělských strojů 

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001850


Střední škola Horažďovice začala realizovat jednoetapový projekt s názvem Modernizace vybavení oboru opravář zemědělských strojů. Realizace projektu, na který byla poskytnuta finanční podpora z EU v rámci programu IROP, byla zahájena v květnu 2016.

Projekt je zaměřen na budoucí uplatnění absolventů oboru opravář zemědělských strojů na trhu práce. V rámci projektu bude provedena rekonstrukce stávajících dílen a budou pořízeny moderní diagnostické a servnisní přístroje, které zvýší odborné kompetence, znalosti a dovednosti žáků tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům jejich budoucích zaměstnavatelů. Dalším cílem projektu je motivovat žáky základních škol ke studiu technicky zaměřených oborů nabídkou atraktivních činností spojených s využitím moderní techniky a pořádáním exkurzí, workshopů a seminářů s odborníky z praxe.

 

publicita_projektu