Cíl EÚS

Chceme být spolu- umění je cesta

 V červenci 2016 zahájila Střední škola Horažďovice realizaci projektu Chceme být spolu- umění je cesta v rámci programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.

Projekt navazuje přeshraniční dialog, spojuje a vzájemně obohacuje regiony prostřednictvím umění. Projektu se zúčastní naši žáci a vyučující uměleckého oboru Grafický design, bavorské partnery zastupuje Mittelschule v Bad Kötztingu a Gymnázium ve Zwieselu. Atraktivní program pracovních setkání (budou probíhat od listopadu 2016 do června 2019) přinese žákům nové znalosti a dovednosti, které mimo jiné zvýší jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu.

Mezi zajímavé výstupy projektu patří výstavy, filmy, fotografie a katalogy. Aktuální fotoreportáže o realizaci našeho projektu naleznete na webových stránkách školy a na sociálních sítích.

logo CILEUS