Mimořádná situace na Domově mládeže

Mimořádná situace na Domově mládeže

Mimořádně v domově mládeže

Z provozních důvodů bude ve středu, 03.01.2024, vstup do domova mládeže umožněn
od 06:00 – 08:00 hodin, potom od 12:00 hodin.
Výuka žáků bude mít normální průběh. Žáci si mohou vzít své věci do tříd.