Grafický design školní rok 2021/22

Grafický design školní rok 2021/22

Milí uchazeči o studium oboru grafický design ve školním roce 2021/22,

všechny podmínky přijímacího řízení zůstávají pro vás stejné  jako v minulém školním roce.  Posílejte přihlášky na adresu školy do 30. 11. 2020 a my vás pozvánkou vyzveme k účasti na talentových zkouškách, které proběhnou na začátku měsíce ledna 2021. Žádné další přijímací zkoušky již neskládáte ! Rozhodnutí o přijetí se dozvíte na začátku února 2021 na webových stránkách školy.  Sledujte naše aktuální informace na sociálních sítích.  Těšíme se na Vás!