Aktuální informace

Aktuální informace

Vážení rodiče, milí žáci

vláda na svém nedělním zasedání rozhodla o přechodu do nižšího stupně 3 systému hodnocení PES, a to od čtvrtka 3. 12. 2020.

Školství pak přejde na 3. stupeň PES od pondělí 7. 12. 2020.

Toto jsou oficiální informace. U nás to bude vypadat takto: od 7.12. 2021 se na teoretické vyučování rotačně vrací všichni žáci.

Přesné rozdělení rotační výuky po týdnech:

7. 12.-11.12. teoretické vyučování( praktické vyučování běží ve stejném režimu jako od 25.11.):

Osobní přítomnost žáků těchto tříd: 1A, 1B, 2C,2NS,3A-Po, 3B, 4A (1NS, 2A zůstává na distanční výuce)

14.12.-18.12.  teoretické vyučování( praktické vyučování běží ve stejném režimu jako od 25.11.

Osobní přítomnost žáků těchto tříd :1C, 1NS, 2A, 2B, 2NS, 3A, 3C, 4A-Po (1A zůstává na distanční výuce)

Vedení školy žádá všechny žáky, aby v případě zdravotních problémů (rýma, kašel, teplota, dýchací potíže, střevní problémy apod.) zůstali doma a pedagogové vás budou nadále vzdělávat distančním způsobem.
Prostory DM jsou ubytovaným žákům k dispozici. Nezapomeňte si u p. Řáhové přihlásit obědy na rahova@sskola.horazdovice.cz, tel.: 376 541 123.
Vaše případné dotazy sdělujte prosím třídním učitelům či prostřednictvím sociálních sítích.

Za vedení školy

Mgr. Jitka Englerová
zástupce ředitele