Zahájení školního roku 2022/23

Zahájení školního roku 2022/23

Zahájení školního roku 2022/23

  • Zahájení školního roku 1. 9. 2022 proběhne v 8:00 v určených učebnách.
  • Žáci prvních ročníků se dostaví s doprovodem zákonných zástupců.
  • Na domově mládeže je možné se ubytovat od 6:00.
  • Další informace budou předány prostřednictvím třídních učitelů.
  • Nezapomeňte si  s sebou vzít finanční prostředky na nové učebnice, sešity, papíry.