Soutěž REGION 2020

Soutěž REGION 2020

Soutěž REGION 2020 se konala 29/1/2020 v Plzni. Téma celé soutěže znělo: Dlouhé zimní večery. Soutěžili jsme v 6 disciplínách a to v aranžování vitríny a makety výkladní skříně, tvorby plakátu ruční i počítačové zpracování, počítačová grafika a písmo ručně psané. Největší úspěch jsme získali v tvorbě plakátu–ruční zpracování, kde jsme se umístili na 1. místě  Zlata Votavová (2. ročník) a Plakát–počítačová grafika  1. místo Michaela Bastlová (1. ročník) a 3. místo Stanislava Koštialová (2. ročník). Krásné 2. místo jsme si také zasloužili v aranžování komerční vitríny Zuzana Žifčíková (2. ročník).  A v poslední soutěžní disciplíně Písmo ručně psané jsme získaly 3. místo Zlata Votavová (2. ročník).