Sbírka na pomoc Ukrajině

Sbírka na pomoc Ukrajině

Vážení rodiče, milí žáci,

dramatická situace na Ukrajině je každým dnem složitější a přináší mnoho bolesti a strádání pro její obyvatele.

Tato situace nám není lhostejná, a proto jsme se rozhodli, že ukrajinské občany podpoříme finančním darem. Uspořádáme v naší škole finanční sbírku pro statečnou a trpící Ukrajinu.

Sbírku organizujeme pod hlavičkou Charity Česká republika a peníze pošleme prostřednictvím jejich transparentního účtu – Charita pro Ukrajinu.

Finanční sbírka bude probíhat od pondělí 14. 3. 2022 do pátku 25. 3. 2022 vždy od 7:30 do 14:00 v sekretariátu školy v kanceláři p. Roubalové. Předem moc děkujeme za všechny příspěvky, které se rozhodnete Ukrajině věnovat.

S pozdravem a s přáním brzkého ukončení válečného konfliktu na Ukrajině

Vedení školy, pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanci školy