Cíl3

Dne 1.6. 2014 zahájila Střední škola Horažďovice realizaci projektu 356 Umění sbližuje – teenager bez hranic v rámci Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Hlavním výstupem bude rekonstrukce dalších půdních prostor, které se přemění na  výstavní ateliér a odbornou učebnu. Dokončení rekonstrukce se plánuje na leden 2015. Projekt si klade za cíl ve společném ateliéru vybudovaném pro vzájemný přeshraniční dialog uměleckou cestou nalézt to, co zapojené regiony spojuje, a to, co je na jednotlivých regionech specifické – čím se mohou navzájem obohatit. Projektu se zúčastní na naší straně 32 žáků uměleckého oboru grafický design a 5 lektorů, kteří budou odborně vést soutěžní týmy po celou dobu realizace. Bavorské partnery zastupuje 16 žáků a 2 učitelé Mittelschule v Bad Kötztingu a 16 žáků a 2 učitelé gymnázia ve Zwieselu.