Přihláška k ubytování v domově mládeže ve školním roce 2021/2022

Přihláška k ubytování v domově mládeže ve školním roce 2021/2022

Přihlášky k ubytování v domově mládeže Střední školy Horažďovice ve školním roce 2021/2022 je možné zasílat nejlépe elektronicky dm@sskola.horazdovice.cz nebo poštou nejpozději do 31. května 2021.

Přihlášku najdeš zde