Pokyny pro zajištění provozu Domova mládeže pro období přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky do konce školního roku 2019/2020.

Pokyny pro zajištění provozu Domova mládeže pro období přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky do konce školního roku 2019/2020.

Informace pro žáky školy ubytované v Domově mládeže:
od 25. května 2020 umožníme ubytování žákům, kteří budou konat maturitní a závěrečné zkoušky
svůj zájem oznamte na email dm@sskola.horazdovice.cz do 15. května 2020
v době ubytování bude třeba nadále dodržovat pravidla ochrany zdraví (nošení roušky, dezinfekce, rozestupy,…)
každý žák ubytovaný od 25.května 2020 odevzdá vyplněné čestné prohlášení (obdrží u vychovatelky)

odkaz na pokyny zde