Pokyny-distanční vzdělávání

Pokyny-distanční vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci,

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 6/2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na teoretickém vyučování pro všechny ročníky od 5. 10. 2020 do 16. 10. 2020. Teoretické vyučování se přesouvá do formy distančního vzdělávání.

Distanční vzdělávání je pro všechny žáky povinné v rámci rozvrhu dané třídy. Všechna výuková zadání a komunikace s pedagogy budou probíhat přes aplikaci Google Classroom. Všichni žáci mají veškeré informace o způsobu práce v této aplikaci od vyučujících i třídních učitelů. Pokud by nastal nějaký IT problém, žák je povinen informovat svého vyučujícího. Pokud se žák nemůže distančního vzdělávání zúčastnit z důvodu nemoci, neprodleně informuje třídního učitele, za nezletilého žáka komunikuje se třídním učitelem zákonný zástupce.

Praktického vyučování se distanční vzdělávání netýká, bude pokračovat standardní prezenční formou.