Organizace prezenční výuky od 25. 11. 2020

Organizace prezenční výuky od 25. 11. 2020

Organizace prezenční výuky od 25. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 25. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků na teoretickém vyučování. Na naší škole přivítáme žáky těchto tříd: 2NS, 3B, 3C, 4A.

Zároveň  od tohoto dne bude probíhat  praktické vyučování. Žáci, kteří vykonávají praxi mimo školní pracoviště, vyčkají na pokyny třídních učitelů.

Domov mládeže bude od 25. 11. 2020 otevřen pro žáky zařazené do teoretické i praktické  prezenční výuky.

Těšíme se na Vás

Vedení školy