Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

Ředitel školy vyhlašuje dne 21. 9. 2020 mimořádné ředitelské volno v souvislosti s vývojem epidemiologické situace. Všichni žáci mají povinnost sledovat aktuální informace na webových stránkách školy, v aplikaci Bakaláři a na sociálních sítích školy.