Informace k provozu školy od 25. 1. do 29. 1 2021

Informace k provozu školy od 25. 1. do 29. 1 2021

Výuka žáků bude pokračovat distančním způsobem a to včetně praktického vyučování. Umožněny jsou pouze individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Zároveň je zakázáno poskytování ubytování pro žáky na DM. Dne 29. 1. 2021 proběhnou pololetní prázdniny. Výpis vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2020/21 obdrží žáci do třech dnů po zahájení prezenční výuky. Informace o studijních výsledcích žáků za 1. pololetí šk. roku 2020/21 najdete v systému Bakaláři. V případě nejasností nás kontaktujte.