Informace k přijímacímu řízení pro obor grafický design

Informace k přijímacímu řízení pro obor grafický design

Přihlášky ke studiu uměleckého oboru grafický design posílejte na adresu školy do 30. 11. 2020. Na začátku prosince 2020  obdržíte pozvánku k talentové zkoušce, která se koná ve dnech 12. a 13. 1. 2021. Bližší informace naleznete na webových stránkách školy, záložka uchazeč- talentové zkoušky. Sledujte aktuální informace na našich webových stránkách a  sociálních sítích. Veškeré dotazy směřujte  na info@sskola.horazdovice.cz