Aktuální informace k 4. 1. 2021

Aktuální informace k 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě pokynů MŠMT přechází teoretické i praktické vyučování od 4.1. do 10.1. 2021 do režimu distančního vzdělávání. Distanční vzdělávání je pro všechny žáky povinné v rámci rozvrhu dané třídy. Všechna výuková zadání a komunikace s pedagogy budou probíhat přes aplikaci Google classroom. Všichni žáci mají veškeré informace o způsobu práce v této aplikaci od vyučujících i třídních učitelů. Pokud by nastal nějaký IT problém, žák je povinen informovat svého vyučujícího. Pokud se žák nemůže distančního vzdělávání zúčastnit z důvodu nemoci, neprodleně informuje třídního učitele, za nezletilého žáka komunikuje se třídním učitelem zákonný zástupce. Po dohodě s vyučujícím je možná  individuální konzultace prezenční formou.

 DM je v této době uzavřen. Je možné si s vedoucí vychovatelkou individuálně domluvit odvoz věcí.