Úvod

Areál střední školy se nachází v bývalém klášteru  školských sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích. Počátky vzdělávání se datují  již od roku 1853. V letech 1997 – 2002 proběhla poslední rozsáhlá rekonstrukce areálu. Objekt je památkově chráněn.

Žákům nabízíme velice dobré podmínky a pěkné prostředí ke studiu. Zajišťujeme teoretické i praktické vyučování. Praktická výuka probíhá v budově školy a ve vyšších ročnících na smluvních pracovištích i v zahraničí. Výuka je bezplatná. Součástí školní o areálu je domov mládeže, ve kterém poskytujeme ubytování dojíždějícím žákům a školní jídelna sloužící zároveň jako pracoviště praktického vyučování. Škola má velmi dobré autobusové i vlakové spojení z okresů Plzeň jih, Strakonice, Klatovy.

Umožňujeme vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech, tříletých učebních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. Kapacita školy je 300 žáků. Zřizovatel Střední školy Horažďovice je Plzeňský kraj. Naši žáci se pravidelně zúčastňují regionálních soutěží a exkurzí. Škola každoročně pořádá tematické dny otevřených dveří pro budoucí žáky i veřejnost spojenou s ukázkami prací a umu.

Aktuálně:

Upozornění na přihlašování k pobytu na DM ve školním roce 2020/21

Bude-li žák/ žákyně požadovat ubytování na měsíc září 2020 musí tento požadavek nahlásit vedoucí vychovatelce (J. Prýmasové) nejpozději do 24. srpna 2020. V případě, že tento požadavek neuplatní, bude mu účtován pobyt na DM za celý měsíc. Pokud bude žák absolvovat praxi v provozovně nebo kurz sváření mimo SŠ Horažďovice a neodhlásí se z DM, … Pokračovat ve čtení „Upozornění na přihlašování k pobytu na DM ve školním roce 2020/21“

Pokyny pro zajištění provozu Domova mládeže pro období přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky do konce školního roku 2019/2020.

Informace pro žáky školy ubytované v Domově mládeže: od 25. května 2020 umožníme ubytování žákům, kteří budou konat maturitní a závěrečné zkoušky svůj zájem oznamte na email dm@sskola.horazdovice.cz do 15. května 2020 v době ubytování bude třeba nadále dodržovat pravidla ochrany zdraví (nošení roušky, dezinfekce, rozestupy,…) každý žák ubytovaný od 25.května 2020 odevzdá vyplněné čestné prohlášení (obdrží … Pokračovat ve čtení „Pokyny pro zajištění provozu Domova mládeže pro období přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky do konce školního roku 2019/2020.“

Uvolňování epidemiologických opatření ve školách

Vážení rodiče, milí žáci, Přečtěte si podrobné informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách. odkaz na informace zde

Vyhláška o hodnocení žáků ve 2.pololetí šk.r.2019-2020

Vážení rodiče, milí žáci, máte možnost se seznámit se zněmím Vyhlášky  č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2.pololetí šk.r.2019-2020. Pokud budete potřebovat další informace, určitě nás kontaktujte. Odkaz na vyhlášku zde: vyhláška č.211-2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2.pol.šk.r.2019-20

Výsledky přijímacího řízení tříletých učebních oborů

Milí uchazeči, vážení rodiče! Dne 22. 4.  2020 najdete na našich webových stránkách výsledky přijímacího řízení tříletých učebních oborů pro šk. rok 2020/21. Všem přijatým uchazečům blahopřejeme! V případě nejasností nás kontaktujte.