Úvod

Areál střední školy se nachází v bývalém klášteru  školských sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích. Počátky vzdělávání se datují  již už od roku 1853. V letech 1997 – 2002 proběhla poslední rozsáhlá rekonstrukce areálu. Objekt je památkově chráněn.

Žákům nabízíme velice dobré podmínky a pěkné prostředí ke studiu. Zajišťujeme teoretické i praktické vyučování. Praktická výuka probíhá v budově školy a ve vyšších ročnících na smluvních pracovištích i v zahraničí. Výuka je bezplatná. Součástí školní o areálu je domov mládeže, ve kterém poskytujeme ubytování dojíždějícím žákům a školní jídelna sloužící zároveň jako pracoviště praktického vyučování. Škola má velmi dobré autobusové i vlakové spojení z okresů Plzeň jih, Strakonice, Klatovy.

Umožňujeme vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech, tříletých učebních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. Kapacita školy je 300 žáků. Zřizovatel Střední školy Horažďovice je Plzeňský kraj. Naši žáci se pravidelně zúčastňují regionálních soutěží a exkurzí. Škola každoročně pořádá tematické dny otevřených dveří pro budoucí žáky i veřejnost spojenou s ukázkami prací a umu.

 

právní forma:   Příspěvková organizace  –  IČO: 00077631

telefon: +420 376 541 111

email: roubalova@sskola.horazdovice.cz      (asistentka ředitele školy)

číslo účtu: 7935351/0100  KB a.s.

 

Aktuálně:

Adaptační kurz 1.A

V pondělí a v úterý 5.9. a 6.9. 2016 se uskutečnilo adaptační soustředění třídy 1A. V pondělí ráno jsme se vydali poznat nové spolužáky do Školy v přírodě ve Střelských Hošticích. I když nám počasí příliš nepřálo, veškeré aktivity se nesly v přátelském a nenuceném duchu, jak je vidno z přiložených fotografií.

Adaptační kurz 1.C, 1.B

Na počátku září se pro žáky prvních ročníků uskutečniky adaptační soustředění. Dva kurzy proběhly v tělocvičně naší školy, třetí ve škole v přírodě ve Střelských Hošticích.

Zahájení školního roku 2016/2017

Zahájení školního roku Školní rok 2016/17 bude zahájen dne 1. 9. 2016 pro žáky všech tříd studijních oborů, učebních oborů i nástavbového studia. Žáci se budou orientovat dle rozpisu tříd, vyvěšeného v přízemí u hlavního vchodu. Společně s žáky 1. ročníků zveme i jejich zákonné zástupce. Žákům i jejich zákonným zástupcům budou podány základní informace týkající se studia na naší […]

2016 Předávání maturitního vysvědčení

Dne 8. 6. 2016 proběhlo v prostorách nového výstavního ateliéru slavnostní předávání maturitního vysvědčení úspěšným absolventům oboru Grafický design, Gastronomie a Podnikání.

Školní parlament

Dne 3.6.2016 se za přítomnosti ředitele SŠ Horažd’ovice pana Ing. Vladimíra Gregera a zástupkyně ředitele paní Mgr. Jitky Englerové uskutečnilo první zasedání školního parlamentu. Vtipný úvod, příjemné jednání a rovněž vyslovení velké důvěry – to vše bylo součástí první schůzky. Být součástí školního parlamentu, to je věc, která vyžaduje velkou důvěru jak ze strany vedení […]

2016 – Karel IV

K  700. výročí narození Karla IV. byla vyhlášena pod záštitou starosty města Sušice Bc. Petra Mottla výtvarná soutěž s názvem Díky, králi! (SUŠICKÉ KULTURNÍ CENTRUM – SIRKUS) Soutěžilo se ve dvou kategoriích: kategorie žáci 2. stupně ZŠ a jim odpovídající studenti víceletého gymnázia kategorie studenti SŠ, SOŠ a SOU.   Náš student 2. ročníku oboru Grafický […]

2016 – Počtvrté mistři!

Fotbalisté týmu Viktoria Plzeň počtvrté za sebou obhájili titul a naši cukráři byli opět přitom! Upekli pro vítěze slavnostní dort, který hráčům předal hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.   

2016 výstava Chanovice

KDO JSME? V pátek 6. 5. 2016 byla vernisáží zahájena výstava studentských prací oboru grafický design SŠ Horažďovice v zámeckém areálu (v bývalé konírně) v Chanovicích. Výstava nese příhodný název „Kdo jsme?” Tento název nepoukazuje pouze na to, kdo jsme „My SŠ Horažďovice”, ale také na to, kdo jsme „My lidé” a kdo jsem „JÁ student” a „člověk” a […]

2016 soutěž učebního oboru cukrář

Dne 26. 4. 2016 pořádala naše škola soutěž v cukrářských dovednostech s názvem Horažďovický větrník. Soutěže se zúčastnili spolu s naší školou také zástupci tří jihočeských škol. Úkolem bylo zhotovit a nazdobit v časovém limitu 20 kusů cupcaků ve čtyřech různých variantách. Soutěžní týmy losovaly z těchto témat: Oslava jara, Dětský den, Valentýn. Práce všech týmů byla na vysoké úrovni. […]

2016 Slavnostní dort pro plzeňské hokejisty

Hokejisté HC Plzeň, třetího nejlepšího týmu Tipsport extraligy, si pochutnali na slavnostním dortu, který pro ně vytvořili žáci oboru cukrář Střední školy Horažďovice. Sladkou pochoutku jim předal dne 14. 4. 2016 hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.

klášter

Český rozhlas

V Horažďovicích spolupracují studenti z Čech a Bavorska.


"Škola v půdních prostorách"

"O projektu"

Archiv příspěvků