Úvod

Areál střední školy se nachází v bývalém klášteru  školských sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích. Počátky vzdělávání se datují  již od roku 1853. V letech 1997 – 2002 proběhla poslední rozsáhlá rekonstrukce areálu. Objekt je památkově chráněn.

Žákům nabízíme velice dobré podmínky a pěkné prostředí ke studiu. Zajišťujeme teoretické i praktické vyučování. Praktická výuka probíhá v budově školy a ve vyšších ročnících na smluvních pracovištích i v zahraničí. Výuka je bezplatná. Součástí školní o areálu je domov mládeže, ve kterém poskytujeme ubytování dojíždějícím žákům a školní jídelna sloužící zároveň jako pracoviště praktického vyučování. Škola má velmi dobré autobusové i vlakové spojení z okresů Plzeň jih, Strakonice, Klatovy.

Umožňujeme vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech, tříletých učebních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. Kapacita školy je 300 žáků. Zřizovatel Střední školy Horažďovice je Plzeňský kraj. Naši žáci se pravidelně zúčastňují regionálních soutěží a exkurzí. Škola každoročně pořádá tematické dny otevřených dveří pro budoucí žáky i veřejnost spojenou s ukázkami prací a umu.

Aktuálně:

Karanténní práce

Karanténní práce studentů oboru Grafický design (předmět Propagace seminář)  

Domov mládeže SŠ Horažďovice

Přihlášky k ubytování v Domově mládeže ve školním roce 2020/2021 zasílejte:  poštou : Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313, 341 01 Horažďovice                                                                         … Pokračovat ve čtení „Domov mládeže SŠ Horažďovice“

Domov mládeže SŠ Horažďovice

Z rozhodnutí ředitele školy žádáme ubytované žáky o vyzvednutí věcí z domova mládeže ve středu 1. dubna a v pátek 3. dubna 2020 v době od 8:00 do 13:00 hodin. Po tomto termínu bude domov mládeže uzavřen.

Důležitá informace- podpora distanční výuky

V pondělí 30. 3. 2020 bude v 10 hodin spuštěno streamování pro žáky středních škol Plzeňského kraje. Jedná se o prezentaci zajímavých příspěvků a výukových témat v netradičním pojetí výuky. Do vysílání jsou zapojeni učitelé plzeňských středních škol, ale také další organizace (Techmania Science Centrum, Krajské centrum vzdělávání, NPI ČR – pracoviště Plzeň, Divadlo Alfa, ZOO Plzeň … Pokračovat ve čtení „Důležitá informace- podpora distanční výuky“

Úřední hodiny   Střední školy, Horažďovice , Blatenská 313 pro veřejnost: po,st,pá-  9:00-11:00