Úvod

Areál střední školy se nachází v bývalém klášteru  školských sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích. Počátky vzdělávání se datují  již od roku 1853. V letech 1997 – 2002 proběhla poslední rozsáhlá rekonstrukce areálu. Objekt je památkově chráněn.

Žákům nabízíme velice dobré podmínky a pěkné prostředí ke studiu. Zajišťujeme teoretické i praktické vyučování. Praktická výuka probíhá v budově školy a ve vyšších ročnících na smluvních pracovištích i v zahraničí. Výuka je bezplatná. Součástí školní o areálu je domov mládeže, ve kterém poskytujeme ubytování dojíždějícím žákům a školní jídelna sloužící zároveň jako pracoviště praktického vyučování. Škola má velmi dobré autobusové i vlakové spojení z okresů Plzeň jih, Strakonice, Klatovy.

Umožňujeme vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech, tříletých učebních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. Kapacita školy je 300 žáků. Zřizovatel Střední školy Horažďovice je Plzeňský kraj. Naši žáci se pravidelně zúčastňují regionálních soutěží a exkurzí. Škola každoročně pořádá tematické dny otevřených dveří pro budoucí žáky i veřejnost spojenou s ukázkami prací a umu.

 

Aktuálně:

2017 Lyžařský a snowboardový kurz

I tento rok naše škola zavítala na hotel Malá Paříž na Železné Rudě, aby zde strávila zimní kurz v přírodě. Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz provázely poměrně dobré sněhové podmínky. Žáci byly rozděleny do dvou skupin – snowboard, lyže. Většina žáků jezdila na stejně dobré úrovni. Během 4 výukových dnů se všichni velmi zdokonalili ve svých schopnostech. … Pokračovat ve čtení „2017 Lyžařský a snowboardový kurz“

2017 Písecké dortování

Střední škola Horažďovice se na začátku roku 2017 zúčastnila velice úspěšně několika soutěží, jednou z nich byla i soutěž v tvorbě dortů. Probíhala v jihočeském Písku a úkolem soutěžících bylo zhotovit dort s pohádkovým motivem. V nabídce byly pohádky Včelí medvídci, Hledá se Nemo, Křemílek a Vochomůrka, Medvídek Pú, a Spongebob (pro dříve narozené pohádka neznámá). Konkurence byla veliká – jedenáct … Pokračovat ve čtení „2017 Písecké dortování“

2017 Beseda s podnikateli

Dne 15.2. proběhla přednáška „Můžeš podnikat“ s úspěšnými podnikateli –  přednášeli nám pánové Václav Edl, Edolo s.r.o. a Michael Rada, IBCSD LAB s.r.o. Účast žáků 1NS, 3A. Beseda probíhala formou diskuse především na téma : výhody a nevýhody vlastního podnikání oproti tomu být zaměstnancem vlastní rady zkušených podnikatelů do podnikání rizika i klady zaměstnávání zaměstnanců problémy světa s nárůstem odpadů … Pokračovat ve čtení „2017 Beseda s podnikateli“

2017 Memento

Naši žáci se dne 14.2. 2017 zúčastnili vzdělávacího programu v rámci protidrogové prevence pod názvem Memento. Jedná se o dramatizaci stejnojmenného románu Radka Johna. Program pro ně připravila umělecká agentura Rajcha

2017 soutěž aranžérů Region 2017

27. ledna se v krajském městě na „Nerudovce“ konala soutěž Region 2017. Soutěž má sedm kategorií a úspěšní jsme byli ve všech disciplínách. Téma pro všechny disciplíny bylo cestování. Naaranžovat komerční vitrínu měla za úkol žákyně Monika Sedláčková. Jako podtéma zvolila „Na kole krajem vína“ a obsadila stříbrnou příčku. Bodovali jsme i v tvorbě plakátu a to … Pokračovat ve čtení „2017 soutěž aranžérů Region 2017“