Úvod

Areál střední školy se nachází v bývalém klášteru  školských sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích. Počátky vzdělávání se datují  již od roku 1853. V letech 1997 – 2002 proběhla poslední rozsáhlá rekonstrukce areálu. Objekt je památkově chráněn.

Žákům nabízíme velice dobré podmínky a pěkné prostředí ke studiu. Zajišťujeme teoretické i praktické vyučování. Praktická výuka probíhá v budově školy a ve vyšších ročnících na smluvních pracovištích i v zahraničí. Výuka je bezplatná. Součástí školní o areálu je domov mládeže, ve kterém poskytujeme ubytování dojíždějícím žákům a školní jídelna sloužící zároveň jako pracoviště praktického vyučování. Škola má velmi dobré autobusové i vlakové spojení z okresů Plzeň jih, Strakonice, Klatovy.

Umožňujeme vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech, tříletých učebních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. Kapacita školy je 300 žáků. Zřizovatel Střední školy Horažďovice je Plzeňský kraj. Naši žáci se pravidelně zúčastňují regionálních soutěží a exkurzí. Škola každoročně pořádá tematické dny otevřených dveří pro budoucí žáky i veřejnost spojenou s ukázkami prací a umu.

 

Aktuálně:

2017 Itálie

Gastronomové v Itálii Pobyt pro gastronomy u moře v Itálii na podporu odborného vzdělávání aneb v jednoduchosti je krása. I tento školní rok se naše škola zúčastnila vzdělávacího programu od agentury Italy Gastro Promotion s akreditací MŠMT pro grastronomy. Akce se účastnilo 21 žáků z oboru Kuchař- číšník a Gastronomie. Můžeme říci, že týdenní pobyt v Itálii byl … Pokračovat ve čtení „2017 Itálie“

2017 Adaptační kurzy

„Dva jsou lepší než jeden, pokud oba jednají jako jeden. Pokud věříte, že dva jsou více než jeden, zkuste si představit, co dokáže vytvořit tým, který jedná jako jeden.“ Mike Krzyzewski V prvních dnech letošního školního roku proběhly adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků. Některé aktivity probíhaly v areálu školy, na některé jsme využili prostor … Pokračovat ve čtení „2017 Adaptační kurzy“

2017 Zahájení školního roku

Milí žáci, vítáme Vás v novém školním roce 2017/2018. Doufáme, že pro Vás bude tento rok velmi úspěšný. Žákům prvních ročníků přejeme šťastné vykročení do další životní etapy.

2017 Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 proběhlo v ateliéru školy slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Sváteční atmosféru zpříjemnily hudební vystoupení Hanky Lojíkové z 3AD a absolventa Míry Šimůnka, který se touto cestou rozloučil se středoškolským studiem. Všichni přejeme našim absolventů mnoho štěstí a úspěchů v dalším životě.

2017 Barmanský kurz

Rok se s rokem sešel a zase máme barmanský kurz. Osvědčený lektor a znalec řemesla barmanského František Holík nás zasvětil do tajů míšených nápojů. Připravovali jsme samé zajímavé a moderní nápoje, seznámili jsme se s tím, co právě „letí“ v barmanském světě. Barmanský kurz probíhal nenásilnou a zábavnou formou, užili jsme si i legraci. V závěru kurzu jsme obdrželi důležité … Pokračovat ve čtení „2017 Barmanský kurz“